Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbemesting per ha - Melkveehouderij

Dierlijke mest goed voor tweederde van het stikstofgebruik

Op de melkveebedrijven waarop het LMM is gericht, is gemiddeld eenderde van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en twee derde uit dierlijke mest. Overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt. De verhouding stikstof uit kunstmest en uit dierlijke mest is vrijwel overal stabiel in de periode 2001-2014. In 2014 is de totale stikstofgebruik toegenomen in de Klei-, Veen- en Lössregio. In de Zandregio bleef het mestgebruik stabiel. 
Kunstmestgebruik weer gestegen
De stikstofkunstmestgift per ha cultuurgrond op melkveebedrijven laat in de periode 2012-2014 weer een stijging zien. In de periode ervoor daalde of stabiliseerde het gebruik van stikstofkunstmest juist. Melkveebedrijven in de Kleiregio hadden in 2014 gemiddeld genomen de hoogste stikstofgebruik via kunstmest, 151 kg stikstof per ha in 2014. De melkveebedrijven in de Zand-, Löss en Veenregio gebruikten in 2014 113-122 kg stikstof uit kunstmest per ha.

Afname dierlijke mestgebruik in de Zandregio in 2014 met 8 kg stikstof per ha 
Als gevolg van de lagere stikstofgebruiksnorm bij derogatie voor dierlijke mest voor zand- en lössgrond in vijf zuidoostelijke provincies van Nederland (230 kg stikstof/ha) is het gemiddelde dierlijke mestgebruik afgenomen in 2014 in de Zandregio (2014: 227 kg stikstof per ha). Op melkveebedrijven in de Lössregio is in 2014 geen afname maar juist een toename van het gebruik van dierlijke mest zichtbaar tot 239 kg stikstof per ha. Hierbij moet worden opgemerkt dat het gemiddelde stikstofgebruik via dierlijke mest op melkveebedrijven in de lössregio in de periode voor 2014 op een lager niveau lag dan in de zandregio. Naast lössgrond hebben melkveebedrijven in de Lössregio ook 11% kleigrond ter beschikking waarvoor een stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest van 250 kg per ha (voor derogatie) geldt.

Stikstofbemesting ruim 30% lager dan in 1991-1998
Als over een langere periode wordt gekeken naar de stikstofbemesting per ha cultuurgrond, is een forse afname in de periode voor 2006 zichtbaar. Als reactie op de mestwetgeving is men de stikstof in dierlijke mest veel efficiënter gaan benutten. Dit leidde (samen met oplopende kunstmestprijzen) tot een sterke afname in het gebruik van stikstofkunstmest. Ook het gebruik via organische mest (vooral dierlijke mest) is in de periode na 2006 gemiddeld ruim 30% lager dan het gemiddelde gebruik in de periode 1991-1998.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven