Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbemesting per ha - Akkerbouw

Dierlijke mest helft van het mestgebruik per bedrijf in de Zand- en Lössregio

Op de akkerbouwbedrijven in de Kleiregio waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht is gemiddeld een kwart van het stikstofgebruik afkomstig uit dierlijke mest, ruim de helft komt uit kunstmest. In de Zand- en Lössregio is het aandeel van kunstmest ongeveer 40%. Het stikstofgebruik via overige organische meststoffen is in de periode 2010-2014 duidelijk toegenomen.In 2014 lag het gemiddelde stikstofgebruik in de Zandregio 8 kg boven het niveau van 2013. In de Kleiregio was er een stabilisatie en in de Lössregio een lichte afname van 6 kg. Het stikstofgebruik via dierlijke mest lag zowel in de Zand- als Lössregio net boven de 100 kg per hectare ofwel 40% onder de gebruiksnorm van 170 kg stikstof per ha. In de Kleiregio lag het stikstofgebruik via dierlijke mest met gemiddeld 67 kg stikstof per ha 60  lager dan de gebruiksnorm.

Kunstmestgebruik neemt af in de Lössregio
De kunstmestgift per ha cultuurgrond op akkerbouwbedrijven in de Zandregio neemt toe vanaf 2011. In de periode ervoor daalde of stabiliseerde de stikstofkunstmestgift per ha in deze regio. Akkerbouwbedrijven in de Kleiregio hebben de hoogste kunstmestgift, gemiddeld 150 kg stikstof per ha in 2014. De akkerbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio gebruikten in 2014 gemiddeld 87-88 kg stikstof uit kunstmest per ha.
 

Afname dierlijke mestgebruik in de Lössregio in periode 2006-2014 met 10-15 kg stikstof per ha
Op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio is in 2014 67 kg stikstof per ha cultuurgrond gebruikt. In de Zand- en Lössregio was dit ruim 100 kg stikstof per ha. Het gebruik van stikstof uit dierlijke mest in de Kleiregio is vrij stabiel in de periode 2002-2014. In de Zandregio nam het gebruik van stikstof uit dierlijke mest door akkerbouwers eerst toe en daarna weer af in de genoemde periode.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven