Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Overschot - Land- en tuinbouw

Stikstofoverschotten laatste jaren stabiel, fosfaatoverschotten dalend
14-7-2015

De stikstofoverschotten in de land- en tuinbouw zijn na een sterke daling tussen 1990 en 2008, de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven. De periode van de daling van het stikstofoverschot komt vrijwel overeen met de periode dat de MINAS-wetgeving van kracht was, 1995-2005. In 2013 was het stikstofoverschot per ha gemiddeld 101 kg. Het fosfaatoverschot daalt de laatste jaren wel door minder kunstmestaanvoer, strengere fosfaatgebruiksnormen en voermaatregelen. Sinds 1990 is het fosfaatoverschot met ruim 85% gedaald naar net iets meer dan 10 kg per ha in 2013.

De daling van het overschot is bij stikstof vooral bereikt door lagere kunstmestgiften. Die zijn in de tijd van de MINAS-wetgeving (1995-2005) met ongeveer 85 kg per ha gedaald. Tussen 2008 en 2013 is er nauwelijks iets veranderd in zowel de aanvoerposten als de afvoer van stikstof gemiddeld over de verschillende gewassen.

De daling van het fosfaatoverschot is veroorzaakt door lagere giften van fosfaat uit dierlijke en kunstmest. Het fosfaatoverschot daalde hierdoor van 86 kg per ha (1990) tot 12 kg per ha (2013). Tussen 1990 en 2008 is de dierlijke fosfaatgift met 40 kg per ha gedaald naar 75 kg per ha. Daarna is er nog een geringe daling naar 68 kg per ha in 2013. Tussen 1990 en 2008 is de fosfaatkunstmestgift meer dan gehalveerd. Om vervolgens te dalen naar 6 kg fosfaat per ha in 2012 en 2013. In 2010 was de aanvoer van fosfaat uit dierlijke mest hoog doordat door strengere regels de export naar Duitsland flink lager was; de mest bleef daardoor in Nederland. Daarnaast waren de fosfaatkunstmestprijzen laag, met als gevolg een grotere fosfaataanvoer uit kunstmest. 
Al sinds de jaren zestig is bekend dat Nederland kampt met grote fosfaatoverschotten, met als gevolg verontreiniging van water en bodem. Op mondiale schaal raken de minerale fosfaatbronnen uitgeput (Udo de Haes et al., 2009). Een tekort zal voor de landbouw - en daarmee voor de wereldvoedselvoorziening - enorme consequenties hebben. Fosfaat is een essentiĆ«le voedingsstof voor planten en dieren; er is geen alternatief.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze indicator wordt ook gepresenteerd op het compendium voor de leefomgeving
 • CBS
 • Udo de Haes, H.A., J.L.A. Jansen, W.J. van der Weijden, A.L. Smit (2009), Fosfaat - van te veel naar tekort, Beleidsnotitie van de Stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van LNV.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven