Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Bodemoverschot en bemesting - Melkveehouderij

Stikstof- en fosfaatoverschotten in 2014 fors omlaag
19-12-2016

Na lange tijd stabiel te zijn gebleven daalde het bodemoverschot voor stikstof in 2014 met circa 21 kg N/ha tot 149 kg N per ha. Het bodemfosfaat voor fosfaat nam met 17 kg/ha af, waardoor een negatief bodemoverschot werd gerealiseerd van circa 6 kg P2O5 per ha. Deze lage overschotten waren niet het gevolg van lagere bemestingen, maar van hoge opbrengsten van gras- en maisland. Het gebruik van stikstofkunstmest is sinds begin jaren negentig meer dan gehalveerd, tot 127 kg N per ha in 2014. Het gebruik van fosfaatkunstmest daalde met ruim 90%.

In de periode 1991-2014 heeft de melkveehouderij de niveaus waarmee stikstof en fosfaat op het land worden gebracht, sterk verminderd. Als reactie op de mestwetgeving is men de stikstof in dierlijke mest veel efficiënter gaan benutten. Dit leidde (samen met oplopende kunstmestprijzen) tot een sterke afname in het gebruik van stikstofkunstmest. Ook het gebruik via organische mest (vooral dierlijke mest) nam af tot gemiddeld 233 kg N per hectare in de periode 2006-2014. Dit is ongeveer 30% onder het gemiddelde gebruik in de periode 1991-1998.

 


Anders dan bij stikstof blijft het bodemoverschot voor fosfaat de laatste jaren dalen, vooral door een steeds lager gebruik van fosfaatkunstmest. Sinds 2006 telt het gebruik aan fosfaatkunstmest mee in de mestwetgeving (gebruiksnormenstelsel). Dat was in de jaren daarvoor niet het geval. De laatste jaren stabiliseerde het gebruik aan fosfaatkunstmest op gemiddeld zo’n 2 tot 3 kg P2O5 per ha. Vanaf 2015 wordt een verdere afname voorzien; vanaf dat jaar is het voor bedrijven die gebruik maken van derogatie, niet meer toegestaan fosfaatkunstmest te gebruiken en worden de fosfaatgebruiksnormen verder verlaagd.
Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, Wageningen Economic Research en het RIVM.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven