Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Ammoniakemissie - Pluimveehouderij

Ammoniakemissie pluimveehouderij nam toe in 2015
19-12-2016

De ammoniakemissie in de pluimveehouderij is in 2015 door een toename van het aantal dieren met 15% gestegen ten opzichte van 2014. Tussen 1990 en 2000 daalde de ammoniakemissie van pluimvee door het emissiearm aanwenden van pluimveemest. Na 2000 daalde de ammoniakemissie van pluimvee als gevolg van het aanwenden van mest verder. Dit was het resultaat van de lagere aanwending van pluimveemest in Nederland door een stijging van de export en verwerking. Sinds 2010 wordt vrijwel alle geproduceerde pluimveemest verwerkt of geëxporteerd.

De ammoniakemissie bij vleespluimvee uit stallen en opslag is sinds 2005 gedaald als gevolg van een lagere stikstofexcretie per dier en door emissiearme stallen. Ook bij legpluimvee zijn emissiearme stallen ingevoerd, omdat dit tegelijkertijd gepaard ging met het verbieden van het houden van dieren in batterijen bleef de ammoniakemissie gelijk. De emissiefactor van ammoniakemissiearme stallen voor grond- en volière huisvesting is namelijk gelijk aan die van batterijhuisvesting.
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven