Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Toegevoegde waarde totale visserijcomplex vrij stabiel
4-10-2016

De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,2% van de nationale toegevoegde waarde. Meer dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen. De totale werkgelegenheid is in de afgelopen jaren toegenomen door de groei van werkgelegenheid gebaseerd op buitenlandse agrarische grondstoffen.


Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (626 vaartuigen in 2014), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.

Toegevoegde waarde 
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,2% van de nationale toegevoegde waarde. Meer dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen en bedroeg in 2014 zo’n 0,5 miljard euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex stijgt de laatste jaren, terwijl de waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen visserijcomplex juist daalt. Van de op binnenlandse agrarische grondstoffen toegevoegde waarde wordt ruim 70% gegenereerd in de primaire visserijsector en een kwart in de toelevering. De aandelen van de verwerkende industrie en de distributiebedrijven blijven beperkt tot enkele procenten.


Werkgelegenheid 
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex is in de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 11.000 arbeidsjaren in 2014. Deze stijging is een resultante van tegengestelde ontwikkelingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse agrarische grondstoffen groeit en die gebaseerd op binnenlandse agrarische grondstoffen daalt. De afname van de werkgelegenheid doet zich echter alleen bij de verwerking, toelevering en distributie voor; de werkgelegenheid op primaire bedrijven is de laatste tijd stabiel gebleven. De primaire bedrijven leveren in 2014 het merendeel van de werkgelegenheid in het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex: ruim 60%, tegen nog een derde in 2010. Tussen 2010 en 2014 is de werkgelegenheid in de verwerking, toelevering van distributie afgenomen van 4.200 naar 1.200 arbeidsjaren.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven