Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Opengrondstuinbouw

Grotere werkgelegenheid primaire bedrijven en toeleverende industrie
4-10-2016

De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2014 toegenomen tot bijna 52.000 arbeidsjaren, vooral door een groei van de werkgelegenheid op de primaire bedrijven en bij de toeleveranciers. De verwerking van buitenlandse grondstoffen zorgde in 2014 in dit complex voor iets minder dan een vijfde van de werkgelegenheid.


Het opengrondstuinbouwcomplex is samengesteld uit groenteteelt in de open grond-, fruitteelt-, bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven (7.259 in 2014), de groente- en fruitverwerkende industrie en de toeleveranciers en de distributiebedrijven. De bijdrage van de laatste twee is beperkt tot het deel dat deze sectoren aan de primaire opengrondstuinbouwbedrijven of de verwerkende industrie leveren.

Toegevoegde waarde 
De toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex bedroeg in 2014 zo’n 3,5 miljard euro; dat is ruim een half procent van de nationale toegevoegde waarde. Ongeveer een vijfde van de toegevoegde waarde is te danken aan de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie. Van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel (2,9 miljard euro) was zo’n 57% afkomstig van de primaire bedrijven. Hun toegevoegde waarde in 2014 was vrijwel gelijk aan die in 2013, hoewel tussen bedrijfstypen wel verschillen in de ontwikkeling te zien zijn. Zo steeg de waarde op de bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven door hogere prijzen en daalde zij op opengrondsgroente- en fruitteeltbedrijven door lagere prijzen als gevolg van de Russische boycot van landbouwproducten die in augustus 2014 van kracht werd. Binnen het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex is het aandeel van de toelevering in de toegevoegde waarde ruim een derde; die van verwerking en distributie belopen enkele procenten.


Werkgelegenheid 
De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2014 toegenomen tot bijna 52.000 arbeidsjaren, vooral door een groei van de werkgelegenheid op de primaire bedrijven en bij de toeleveranciers. De verwerking van buitenlandse grondstoffen zorgde in 2014 in dit complex voor iets minder dan een vijfde van de werkgelegenheid. Zo’n 60% van de werkgelegenheid van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex wordt geleverd door de primaire bedrijven. Dat is hoger dan hun aandeel in de toegevoegde waarde, wat erop wijst dat de toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven - in tegenstelling tot die in het glastuinbouwcomplex - relatief laag is. De werkgelegenheid die samenhangt met de toelevering beloopt een derde van het totaal en verwerking en distributie hebben een aandeel van respectievelijk 4 en 2%.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven