Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Akkerbouw

Toeleveranciers belangrijk in het akkerbouwcomplex
4-10-2016

Het akkerbouwcomplex droeg in 2014 een kleine 4% bij aan de nationale toegevoegde waarde. In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in. Toeleveranciers hadden het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplexHet akkerbouwcomplex is samengesteld uit de primaire akkerbouwbedrijven (11.947 in 2014), de aardappelverwerkende industrie, de spijsoliën-, vetten- en margarine-industrie, de meel- en zetmeelindustrie, de brood- en deegwarenindustrie, de suiker-, cacao-, koffie- en thee-industrie, de veevoerindustrie, de drankenindustrie en de tabaksindustrie. Verder vallen ook de toeleveranciers en de distributiebedrijven - voor het deel dat deze sectoren aan de primaire akkerbouwbedrijven of de verwerkende industrieën leveren - onder het akkerbouwcomplex. Het gaat daarbij onder meer om loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwzaden, en zakelijke dienstverlening.

Toegevoegde waarde
Het akkerbouwcomplex droeg in 2014 een kleine 4% bij aan de nationale toegevoegde waarde. Aan de voortdurende stijging van de toegevoegde waarde sinds 2010 kwam in 2014 een einde, vooral door ontwikkelingen op primaire bedrijven, die in 2014 door hogere productievolumes te maken hadden met fors lagere opbrengstprijzen dan het jaar daarvoor.  In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen (onder andere granen, soja, plantaardige oliën, cacao, koffie, thee en tabak) en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in: dit zorgde in 2014 voor ruim 70% van de toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex. Binnen het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex hebben de primaire bedrijven met een zesde het kleinste aandeel in de toegevoegde waarde; die van de verwerking en toelevering komen elk uit op zo’n 30% en dat van de distributie op een kwart.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex beliep in 2014 bijna 235.000 arbeidsjaren (Figuur). Net als bij de toegevoegde waarde wordt deze werkgelegenheid voor een zeer groot deel (69%) bepaald door de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse akkerbouwgrondstoffen. De werkgelegenheid op de primaire akkerbouwbedrijven bedroeg zo’n 6,5% van de totale werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex. De werkgelegenheid lag in zowel de verwerking als de distributie van binnenlandse akkerbouwproducten in dezelfde orde van grootte. Toeleveranciers hadden het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven