Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Productiewaarde primaire sector - Land- en tuinbouw

Totale productiewaarde vrijwel gelijk, maar verschillen per sector
19-12-2016

Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door lagere prijzen voor de meeste akkerbouwgewassen met uitzondering van aardappelen (+14%) en uien (+3,5%), en lagere prijzen voor een aantal belangrijke dierlijke producten zoals melk (-7,5%), pluimvee (-6%) en eieren (-5,5%). Bij de tuinbouwgewassen valt de negatieve prijs- en volume ontwikkeling bij groenten op van respectievelijk -3,5% en -7,5%. Dankzij een verbeterde exportpositie, werden voor bloemen en planten wel hogere prijzen gerealiseerd. Bij de dierlijke producten was alleen de prijsontwikkeling bij varkens dit jaar positief. Al met al bleef de totale productiewaarde van de agrarische sector nagenoeg gelijk aan het niveau van 2015. Het iets hogere volume werd bijna volledig geneutraliseerd door lagere prijzen.


De productiewaarde in de akkerbouw is in 2016, na de forse afnames in 2014 en 2015, met bijna 3,5% gestegen. Dit komt vooral door de hogere prijzen voor met name uien en aardappelen (+14%). Voor vrijwel alle overige akkerbouwproducten worden lagere prijzen geraamd. Er zijn momenteel grote suikervoorraden in de wereld en de wereldmarktprijs daalde daardoor voor het tweede opeenvolgende jaar. Bij suikerbieten was er naast de prijsdaling wel een fors hogere productie (+12%) waardoor de totale waarde voor suikerbieten toch nog hoger uit kwam dan in 2015. Ook voor snijmais zijn, net als vorig jaar, lagere volumes geraamd. Wel komt de grasoogst, ondanks een iets krimpend areaal, dit jaar hoger uit. De oogst van granen wordt voor 2016 ruim 15% lager geraamd, terwijl ook de graanprijzen dit jaar met gemiddeld zo'n 3,5% daalden. Voor aardappelen en uien is gerekend met een gemiddelde prijs over het kalenderjaar.


De productiewaarde voor de tuinbouw, die in 2014 nog onder de 10 miljard euro terecht was gekomen en zich in 2015 herstelde tot boven het niveau van 2013, blijft in 2016 nagenoeg gelijk. De sierteeltsector heeft gemiddeld hogere prijzen gerealiseerd bij een nagenoeg gelijk blijvend aanbod. Voor verse groenten steeg de productiewaarde in 2015 nog met bijna 500 miljoen euro als gevolg van fors hogere prijzen. Voor 2016 zijn een lager aanbod (-3,5%) en lagere prijzen (-7,5%) geraamd. De afzet van fruit komt in 2016 met 1,0% hoger uit. Ook werden er, net als in 2015, dit jaar weer iets hogere prijzen (+2,0%) gerealiseerd. 

De productiewaarde van de veehouderij, die twee jaar achtereen was gedaald, is in 2016 gestegen tot zo'n 10,2 miljard euro. Daarmee is de productiewaarde van de sector nog steeds iets groter dan die van de totale tuinbouw. De toename in 2016 wordt veroorzaakt door een hoger volume dat de lagere prijzen heeft gecompenseerd. Het volume is met name toegenomen als gevolg van een, voor het tweede opeenvolgende jaar, hogere melkproductie (+7,5%). De prijzen daarentegen staan in de hele veehouderij onder druk. Voor varkens (+11%) werden nog hogere prijzen genoteerd, maar met name melk (-7,5%), rundvlees (-8%) en pluimveevlees (-6%) brachten minder op. Ook de eierprijzen, die in 2015 een herstel vertoonden, daalden in 2016 met 5,5%. De productie van eieren bleef wel op hetzelfde niveau. Na lage melkprijzen in 2015 blijkt dat er, na afschaffing van de melkquotering in april 2015, ook in 2016 meer gemolken is tegen opnieuw lagere prijzen. In de laatste maanden van 2016 zijn de prijzen wel weer iets aangetrokken. In de intensieve veehouderij wordt over de hele linie meer vlees geproduceerd. Door de sterke prijsstijging bij varkens komt de productiewaarde van de intensieve veehouderij dan ook bijna 200 miljoen euro hoger uit dan in 2015.

Voor  de overige agrarische opbrengsten, waarvan de agrarische dienstverlening het belangrijkste onderdeel is, zijn lagere volumes en prijzen geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven