Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Kosten primaire sector - Land- en tuinbouw

Kosten aangekochte goederen en diensten licht gedaald
19-12-2016

De totale waarde van aangekochte goederen en diensten daalde in 2016 met zo'n 1,5%. Dit is het resultaat van de daling van de gemiddelde prijs met zo'n 3% en een stijging van het volume van aangekochte goederen en diensten met ongeveer 1,5%. Vooral kunstmest en energie zijn in prijs gedaald. Er is meer krachtvoer verbruikt in samenhang met de gestegen melkproductie.


De totale kosten voor de agrarische sector zijn in 2016 afgenomen. Er is een ruilvoetverbetering omdat de opbrengstprijzen minder sterk zijn gedaald dan de prijzen van aangekochte goederen en diensten. De prijsontwikkeling bij veevoeders, kunstmest en energie dragen met dalingen van respectievelijk -3,5%, -18% en -19% voor een groot deel bij aan de lagere prijzen voor het totaal van aangekochte goederen en diensten. De prijs voor zaaizaad en pootgoed lag opnieuw zo'n 2% hoger dan in het voorafgaande jaar. In 2016 werd, in samenhang met de sterk gestegen dierlijke productie (met name melk), wel meer krachtvoer verbruikt.


Ongeveer eenderde deel van de kosten in de landbouw omvat in de figuur niet nader gespecificeerde kosten, zoals onderhoud van gebouwen en machines en de diverse administratieve diensten die aan de agrarische sector geleverd worden. In de prijs voor deze diensten is normaal gesproken weinig ontwikkeling te zien. Deze daalt soms licht als gevolg van concurrentie, maar volgt ook vaak de jaarlijkse inflatie. In 2016 is er echter, onder invloed van hogere kosten voor onderhoud en fors hogere mestafzetkosten, wel een prijstoename. Omdat het volume van de overige kosten ook hoger wordt geraamd, nemen deze met bijna 1,5% in waarde toe.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven