Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Klimaat
     
Klimaat
Kies een indicator
CO2 emissie visserij - Kottervisserij

Emissie CO2 kottervisserij neemt licht toe tot 260 Kton in 2016
17-3-2017

De emissie van CO2 binnen de kottervisserij neemt al geruime tijd fors af. Werd in 1995 nog 985 Kton CO2 per jaar geproduceerd, in 2015 was dit afgenomen tot 230 kton per jaar, wat een daling is van 77%. Door een toegenomen inzet in 2016, nam de emissie van CO2 wel weer met 13% toe ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werd er in 2015 in Nederland 167 miljoen ton (166.630 kton; CBS) CO2 uitgestoten. De bijdrage van de kottersector komt hiermee uit rond 0,15% van de totale CO2-emissie in Nederland.

 
Belangrijke oorzaken van afname van brandstofverbruik (en daardoor ook CO2-emissie) in de afgelopen jaren zijn:
 • krimp van de Nederlandse kottervloot
 • verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
 • innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
 • introductie nieuwe visserijmethoden
 • bewuster vissen (verandering van ondernemersgedrag)

In bovenstaande figuur wordt de CO2-emissie per kotter en per kg vis aangegeven. Tussen 1995 en 2015 is de CO2-emissie afgenomen van 2,15 kton naar 0,83 kton per kotter, wat een afname is van 62%. De CO2-emissie per kg vis is afgenomen met vergelijkbare percentages van 7,57 kg per kg vis in 1995 naar 3,25 kg per kg vis in 2015. Ook hier lag de emissie per kotter en per kg vis in 2016 hoger, respectievelijk 12% en 13% ten opzichte van 2015. Voor bijna al de vistakken was gemiddeld meer inzet nodig om dezelfde hoeveelheid vis en garnalen aan te voeren als 2015.  

De CO2-emissieberekening is uitsluitend gebaseerd op het verbruik van gasolie door de actieve kottervloot. Voor de conversie van olieverbruik naar CO2-emissie is gebruik gemaakt van het rapport Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2-emissiefactoren, versie april 2015 van het RVO.


Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven