Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Handel in agrarische goederen - Appels

Nederland netto-importeur van appels
20-1-2017

In 2016 is de geraamde waarde van door Nederland geïmporteerde appels hoger dan van de waarde van de Nederlandse export, inclusief wederuitvoer. Dit zorgt voor een negatieve handelsbalans van € 28 mln. Het overgrote deel van de door Nederland geëxporteerde appels blijft in Europa. Slechts 7% wordt naar bestemmingen buiten Europa vervoerd. Van de geïmporteerde appels komt 40% wel van buiten Europa. Vaak gaat het om landen van het zuidelijk halfrond, die appels oogsten in een periode dat er in Nederland alleen appels uit de bewaring te verkrijgen zijn. De handelsbalans met Duitsland was in 2016 positief, namelijk € 43 mln..


Nederlandse en handel in appels naar herkomst en bestemming, raming 2016
Bron: CBS, raming nov-dec door CBS en Wageningen Economic Research.


Nederlandse appels blijven meestal in Europa
De waarde van de door Nederland geëxporteerde appels wordt voor 2016 geraamd op € 172 mln. Dit is ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Hiervan gaat ongeveer 40% naar Duitsland. Het aandeel van Duitsland in de export schommelt door de jaren heen, maar is gedurende de hele gerapporteerde periode substantieel. Andere belangrijke afnemers zijn België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK). De export naar het VK nam in 2016 af; mogelijk is de koersval van het Engelse Pond hier mede de oorzaak van. In 2013 werd een recordbedrag gerealiseerd voor de export. Dit had te maken met de erg lage Europese appeloogst in 2012. De prijzen voor het afzetseizoen 2012-2013 lagen daardoor op een hoger niveau dan gemiddeld. Dit is duidelijk te zien in figuur 2.
De geraamde waarde van de import bedraagt voor 2016 € 200 mln., ongeveer evenveel als in 2015. De voornaamste leverancier van appels aan Nederland is Chili. Ook Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika zijn belangrijke overzeese handelspartners. Binnen de EU zijn dat vooral Duitsland, België en Frankrijk. Voorbeelden van appelrassen die werden geïmporteerd zijn Fuji, Royal Gala, Braeburn en Pink Lady.
Italië grootste leverancier van appels aan Duitsland
Italië is veruit de belangrijkste leverancier van appels aan Duitsland (bijna € 200 mln.). Bijna de helft van de Italiaanse productie bestaat uit Golden Delicious. Dit ras wordt in Nederland op beperkte schaal geproduceerd. Nederland levert vooral de in Nederland geteelde Elstar en Jonagold aan Duitsland. De waarde van de import uit Nederland naar Duitsland wordt geraamd op € 106 mln. Duitsland kende in 2016 een grotere oogst van Elstar en Jonagold. Dit kan nadelig uitpakken voor de Nederlandse export gedurende het afzetseizoen 2016-2017.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Download de factsheet over Nederlandse handel in appels.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven