Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Handel in agrarische goederen - Bloemen

Export snijbloemen neemt flink toe
20-1-2017

De handelsbalans voor 2016 laat een gunstige ontwikkeling zien voor snijbloemen.  Een hogere procentuele stijging van de export, inclusief wederuitvoer, (8%) dan de import (5%) ten opzichte van 2015 zorgt voor een toename van het saldo op de handelsbalans. Nederland blijft een belangrijk land voor de afzet van bloemen uit andere landen. Nederland exporteert vooral snijbloemen naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Frankrijk. De import van snijbloemen in Duitsland is vooral afkomstig uit Nederland. Kenia is op gepaste afstand tweede herkomstland op de Duitse markt. <

Nederlandse handel in snijbloemen naar herkomst en bestemming, raming 2016
Bron: CBS, raming nov-dec door CBS en Wageningen Economic Research.

Handelsbalans stijgt weer
Na enkele jaren die een daling te zien gaven, is de handelsbalans van snijbloemen voor Nederland in 2016 met € 236 mln. gestegen. Het saldo is geraamd op € 2,8 mld. De relatief kleine toename van de import, vergeleken met voorgaande jaren, wordt met name veroorzaakt door tegenvallende productie in het eerste halfjaar in de Afrikaanse landen. Naast de rechtstreekse handel naar andere afzetlanden dan Nederland wordt nog altijd veel van deze productie via de Nederlandse bloemenveilingen verwerkt en vervolgens verhandeld en geëxporteerd. Het snijbloe-menareaal is in Nederland verder gedaald. Door een stijging van de productie per vierkante meter nam de Nederlandse productie zelfs een beetje toe. Hierdoor neemt de export, inclusief wederuitvoer, in 2016 naar verwachting toe. De export vanuit Nederland gaat voor het grootste deel naar landen binnen de EU (87%).

 

Export naar Duitsland zit weer in de lift
De export van de belangrijkste exportbestemming Duitsland is, volgens deze raming, met 8,4% gestegen en bedraagt in 2016 € 1.124 mln. (30% van de totale export). Mogelijk heeft het toegenomen consumentenvertrouwen en de stijgende inkoopsprijs door Nederlandse exporteurs bijgedragen aan de aangetrokken vraag.

Export overige landen ontwikkelt positief
De Nederlandse export, inclusief wederuitvoer (maar zonder doorvoer) laat naar het VK, na een flinke dip in 2015, dit jaar naar verwachting weer een hogere exportwaarde zien. In het VK is het supermarktkanaal sterk ontwikkelt. Veel monoboeketen worden soms rechtstreeks uit Afrika geleverd. De andere keer gebeurt dit via Nederland. De exportcijfers worden hier mede door beïnvloed. Ook koersverhoudingen tussen de euro, dollar en het Britse pond spelen hierbij een rol alsmede de wensen van de klanten.

De export naar Frankrijk en Italië daalde tussen 2012 en 2014. De economische situatie in die landen is van invloed geweest op deze daling. In 2016 krabbelen beide landen voorzichtig uit het dal met een stijging van respectievelijk 4% en 1%. Grootste stijgers in de exportbestemmingen vanuit Nederland zijn Denemarken, Polen en België met respectievelijk 10%, 13% en 12%. De positieve ontwikkeling op de Poolse markt is al een paar jaar zichtbaar. De exportwaarde naar Rusland zal volgens verwachting 2,5% stijgen ten opzichte van 2015. Het blijft wel veel lager dan de exportwaarde in de jaren van voor 2015. De dalende koers van de roebel, waardoor exporteren naar dat land een verhoogd risico met zich meebrengt, en de geopolitieke verhoudingen zijn spelbreker voor een verder herstel.Totale import in Nederland stijgt licht
De import van Keniaanse snijbloemen in Nederland zal naar verwachting met 4% toenemen; die vanuit Ethiopië met 2,5% afnemen. De import vanuit België stijgt met 4,5% spectaculair en is qua exportwaarde bijna even groot als Ethiopië (respectievelijk € 142 mln. om € 147 mln.). De reden hiervoor is dat de import vanuit Afrikaanse landen die via Belgische vliegvelden binnenkomt om vervolgens naar Nederland te worden doorgevoerd voor verdere verwerking en verkoop. Afhankelijk van de tarieven of de beschikbaarheid van vrachtruimte en de landingsrechten van luchtvaartmaatschappijen op de verschillende vliegvelden, worden Afrikaanse bloemen via Nederland, Duitsland of België geïmporteerd. Door deze verschillen fluctueren de importcijfers voor de betreffende landen door de jaren heen.

Nederland veruit grootste importaandeel in Duitsland
Verreweg de meeste snijbloemen die Duitsland importeert, komen uit Nederland. Voor een deel zijn deze snijbloemen eerst door Nederland zelf geïmporteerd en verwerkt. Het importaandeel schommelt al jaren rond de 90%, maar lijkt in 2016 iets te zijn gedaald. Met name de import uit Denemarken en Polen naar Duitsland is sterk gestegen.
 


Verwachtingen export snijbloemen 2016 al met al positief
Naast de raming van CBS wijzen ook de cijfers van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) op een stijging van de export van snijbloemen; tot en met november 2016 ruim 2% ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers zijn inclusief de doorvoer van snijbloemen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Download de factsheet over Nederlandse handel in snijbloemen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven