Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Handel in agrarische goederen - Consumptie eieren

Aandeel Duitsland in Nederlandse export van eieren blijft groot
20-1-2017

De ramingen voor 2016 geven een vergelijkbare exportwaarde, inclusief wederuitvoer, van consumptie-eieren in vergelijking met 2015. Ook de invoerwaarde in 2016 blijft volgens de raming voor 2016 nagenoeg gelijk. De handelsbalans geeft voor 2016 een overschot van € 279 mln. Figuur 1 laat zien dat vooral het handelsoverschot met Duitsland dit resultaat verklaart.

Nederlandse handel in consumptie-eieren naar herkomst en bestemming, raming 2016
Bron: CBS, raming nov-dec door CBS en Wageningen Economic Research.

Voor de Nederlandse pluimveesector is Duitsland een heel belangrijke exportbestemming. Van de in Nederland geproduceerde eieren gaat circa de helft naar Duitsland. Het merendeel is export als consumptie-ei, maar ook veel eiproduct, zoals eigeel, gaat naar onze Oosterburen. De waarde van de export naar Duitsland van consumptie-eieren wordt voor 2016 geraamd op ruim € 370 mln.

 

Meerwaarde-eieren doen het goed in Duitsland
Van de totale export van consumptie-eieren gaat circa 90% naar EU-landen. Van de EU-landen is Duitsland veruit de belangrijkste bestemming. Van alles wat door Nederland wordt geëxporteerd binnen de EU heeft Duitsland naar verwachting in 2016 een exportaandeel van 81%. In 2015 was dit percentage 75%. In hoeveelheid blijven de aantallen Nederlandse eieren, uitgevoerd naar Duitsland, de laatste jaren redelijk stabiel. Door schommelingen in marktprijzen kan de totale exportwaarde van jaar tot jaar verschillen. Duitsland is vooral een markt voor zogenoemde meerwaarde-eieren. De gemiddelde exportprijs neemt toe door het grotere aandeel van dit soort eieren in de export. Voorbeelden van meerwaarde-eieren zijn eieren van hennen met vrije-uitloop- en biologische eieren. Hierdoor zal de raming voor 2016 in exportwaarde hoger uitkomen dan het voorgaande jaar. Naast Duitsland is er afzet, in kleinere hoeveelheden, naar maar enkele andere landen. De raming voor 2016 is: België (€ 52 mln.), Zwitserland (€ 24 mln.), Frankrijk (€ 10 mln.) en Italië (€ 5 mln.). Op de Duitse markt is Nederland een belangrijke speler. In 2016 is het aandeel van Nederland in de totale Duitse invoer 80%. De belangrijkste concurrent is Polen en, in mindere mate, België. Vooral de exportwaarde van Polen naar Duitsland neemt de laatste jaren toe.

 

Meer toegevoegde waarde
In 2016 is de totale Nederlandse eierproductie vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het gemiddelde prijsniveau is echter lager dan in 2015. Vooral tijdens de zomer en het najaar waren de eierprijzen, in vergelijking met het voorgaande jaar, relatief laag. De reden hiervan was een groot aanbod van eieren in Nederland en in Europa. In Duitsland neemt de laatste jaren zowel de eigen productie als de consumptie toe. De zelfvoorzieningsgraad schommelt zo rond de 67%. Dit bekent dat er een grote behoefte is aan invoer van consumptie eieren en eiproducten. De Duitse markt vraagt om een kwaliteitsproduct met veel aandacht voor dierenwelzijn. Hierdoor neemt elk jaar de vraag naar eieren van hennen met vrije uitloop en biologische eieren toe. De verwachting is dat dit aandeel de komende jaren verder zal groeien. Nederland is een belangrijke leverancier van deze eieren.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de markt van eieren kunt u terecht op Agrimatie bij de voedselprijzenmonitor.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Download de factsheet over Nederlandse handel in consumptie-eieren.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven