Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Tuinplanten

Tuinplantenomzet in eerste kwartaal 22% gestegen
21-4-2017

De tuinplantenomzet is in het eerste kwartaal 22% hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal van 2016. In februari was de toename beperkt (+3%) maar in maart steeg de omzet met ruim 28%. Februari was vrij koud en de maand telde een veildag minder dan vorig jaar. Maart vorig jaar was vrij koud in tegenstelling tot maart 2017. Ook kende maart een veildag meer dan vorig jaar, wat voor meer omzet zorgde.In februari was de groei van de omzet nog beperkt. Door de veildag minder en het wat koude weer was er wat minder aanvoer (-2%). De gemiddelde prijs steeg wel (+5%), zodat de omzet toch boven die van vorig jaar uitkwam. Opvallend genoeg was de aanvoer en de omzet van de 25 belangrijkste producten in februari niet lager dan vorig jaar. De daling werd dus vooral gerealiseerd bij de wat kleinere gewassen. In de top 25 viel bijvoorbeeld het gewas camellia op door een toename van de aanvoer van ruim 60% bij een gelijkblijvende prijs. Maar ook bij andere voorjaarsproducten zoals primula, viola, helleborus en ranunculus stegen de verkochte aantallen sterk. Op viola na deden ze dit ook nog eens met een betere prijsvorming. Salix was een van de producten die wel het totaalbeeld van de maand volgde met minder aanvoer en een iets betere prijsvorming.

In maart was de omzet, net als in januari, een stuk hoger dan vorig jaar. De omzet steeg 28%. De sterk gestegen omzet had vooral te maken met het verschil in weertype. Vorig jaar was het veel kouder en was er een langdurige vorst periode in maart. Dit jaar was maart extreem zacht waardoor het tuinplantenseizoen een vliegende start maakte. Ook kende maart een veildag meer dan vorig jaar. De omzet stijgt ook omdat er steeds meer grotere potmaten worden aangevoerd en ook steeds meer duurdere producten worden verkocht. De citrus-boom is daar een goed voorbeeld van. Bij een aanvoerstijging van 150% steeg de omzet met ruim 133% bij een gemiddelde prijs van tussen de 11 euro en 12 euro. Een ander voorbeeld is de mandevilla die voor ruim 5 euro werd verhandeld bij een stijging van de verkochte aantallen van bijna 90%.

Uitzondering op de goede stemming was de buxus die bij een lager aantal verkochte stuks ook een lagere gemiddelde prijs ontving. Viola was de belangrijkste omzetmaker in deze maand. Ondanks de wat lagere aanvoer realiseerde dit product een omzet van 7 miljoen euro, wat een stijging van 12% betekende.                 

Terugblik op voorafgaande maanden
In januari 2017 was de veilingomzet van tuinplanten 26% hoger dan in januari 2016. Die stijging werd bepaald door een sterk hogere gemiddelde prijs. De verkochte aantallen namen af (-4%). Het assortiment was heel verschillend in deze maand en ook de prijzen bleken in deze periode van het jaar grillig. Zo stonden citrusplanten voor 12 euro in de statistieken naast primula's die voor 50 cent werden verkocht. Helleborus was de belangrijkste tuinplant. Bij een stijging 55% van de verkochte aantallen steeg de gemiddelde prijs 5 cent. Camellia kende dezelfde ontwikkeling. Primula werd juist sterk minder verkocht (-29%), maar de prijsvorming verbeterde sterk. Overigens worden deze opvallende verschillen ook veroorzaakt door een verschil in veildagen. Januari 2017 telde 22 veildagen tegen 20 in januari 2016. Bovendien was de veiling in 2016 vier dagen dicht waardoor er in week 1 veel producten werden verhandeld tegen lage prijzen. In de maand december 2016 was de omzet 9% hoger dan een jaar eerder. Ook hier was er een verschil in veildagen.

Cumulatieve resultaten
In het eerste kwartaal van 2017 is de omzet ruim 22% hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Met name een betere prijsvorming droeg hier aan bij. Maar ook de verkochte aantallen namen toe. Ten opzichte van het langlopende gemiddelde is de omzet 13% hoger, vooral door betere gemiddelde prijzen. De verkochte aantallen liggen nog altijd een stuk lager dan het langlopende gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven