Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Tuinplanten

Tuinplantenomzet stijgt door hogere prijzen
3-3-2017

De omzet van tuinplanten is in december 2016 en in januari 2017 sterk gestegen. Hoewel deze maanden doorgaans niet de grootste omzetmakers zijn, is de stijging van 9% in december 2016 een opsteker voor deze productgroep. In de eerste maand van 2017 kwam de omzet zelfs 26% hoger uit dan in januari 2016. In het gehele jaar 2016 werden er voor 331 miljoen euro tuinplanten verhandeld, wat een stijging van 6,5% betekent ten opzichte van 2015. Bij 2% minder stuks steeg de gemiddelde prijs met een kleine 9%.

In januari 2017 is de veilingomzet van tuinplanten 26% hoger uitgekomen dan in januari 2016. Die stijging is bepaald door een sterk hogere gemiddelde prijs. De verkochte aantallen namen af (-4%). Het assortiment is heel verschillend in deze maand en ook de prijzen zijn in deze periode van het jaar grillig. Zo staan Citrusplanten voor 12 euro in de statistieken naast primula's die voor 50 cent worden verkocht. Helleborus was de belangrijkste tuinplant. Bij 55% stijging van de verkochte aantallen steeg de gemiddelde prijs 5 cent. Camellia kende dezelfde ontwikkeling. Primula werd juist sterk minder verkocht (-29%), maar de prijsvorming verbeterde sterk. Overigens worden deze opvallende verschillen ook veroorzaakt door een verschil in veildagen. Januari 2017 telde 22 veildagen tegen 20 in januari 2016. Bovendien was de veiling in 2016 vier dagen dicht waardoor er in week 1 veel producten werden verhandeld tegen lage prijzen. In de maand december 2016 was de omzet 9% hoger dan een jaar eerder. Ook hier was er een verschil in veildagen. Er was in december 2016 juist één veildag minder dan in december 2015. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de stemming goed was. Bij een beperkte aanvoertoename van ruim 2% steeg de gemiddelde prijs met ruim 6%. In december was de Helleborus het belangrijkste product gevolgd door decoratiemateriaal. Beide artikelen werden fors meer aangevoerd en dat drukte de gemiddelde prijs. Ook werden er meer droge bollen verhandeld tegen betere prijzen dan een jaar eerder in december. Gaulteria, Primula en Cyclamen werden juist sterk minder vaak verhandeld.      

Terugblik op voorafgaande maanden
Hoewel oktober 2016 een veildag minder telde dan vorig jaar, zagen de omzetcijfers van deze maand er positief uit. Bij de ruim 10% grotere aanvoer steeg de gemiddelde prijs met 6%, zodat de omzet zo'n 16% toenam. Ook in november, met een werkdag meer dan in 2015, steeg de gemiddelde prijs en groeide het aantal verkochte stuks. Dit keer was het echter meer de prijs (+10%) dan de verkochte aantallen (+8%) die de omzet bepaalde. In oktober werden de statistieken van de verkochte aantallen beïnvloed door de sterk gestegen hoeveelheid decoratiemateriaal dat via de veiling wordt afgezet. Zo'n 32% van de stijging van de verkochte aantallen was hieraan te danken. Los hiervan steeg ook de aanvoer van Skimmia, het belangrijkste product deze maand, Helleborus en Gaultheria sterk. Desondanks steeg de gemiddelde prijs. In november steeg de vraag al naar Kerstproducten. De verkochte aantallen van Helleborus, decoratiemateriaal en de chamaecyparis namen met dubbele cijfers toe. Alleen de prijs van Helleborus daalde iets.

In september daalde de omzet tuinplanten met ruim 2%, vooral doordat de verkochte aantallen lager waren dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde prijs steeg wel maar die maakte de volumedaling niet goed. Met name het aantal najaarsviolen was een stuk lager dan vorig jaar. Ook andere najaarsproducten zoals buxus, gaulteria en asters kenden een lagere aanvoer. De daling houdt verband met minder gunstige productieomstandigheden. Chysanthemum ontrok zich aan deze ontwikkeling. Met een toename van 19% van de verkochte aantallen steeg ook de gemiddelde prijs bij dit product sterk. In augustus was de veilingomzet hoger dan vorig jaar. Met name omdat er twee veildagen meer waren dan in augustus vorig jaar. Door deze twee extra werkdagen bleef het aantal verkochte producten net boven dat van een jaar eerder. De hogere gemiddelde prijs zorgde voor een omzetstijging van 13%. Naast de Chrysanthemum was ook de omzet van Hebe positief.  In juli bleek de omzet nagenoeg gelijk aan die van juli 2015. Er werden 6% minder tuinplanten verkocht, maar dit gebeurde tegen een 6% hogere gemiddelde prijs. De vraag is of deze prijsstijging het gevolg is van de lagere aanvoer of van een verschuiving naar grotere maten.  

Juni kende twee veildagen meer dan in 2015 maar zelfs deze twee werkdagen meer zorgden niet voor meer omzet. Het sombere weer in deze maand vertraagde overigens ook de productie. De verkochte aantallen lagen ruim 7% onder die van een jaar eerder. De gemiddelde prijs compenseerde deze daling maar ten dele, waardoor de omzet enkele procenten (-2%) lager uitviel. In mei werd een hoge omzetstijging gerealiseerd van bijna 30%. De omzet steeg tot ruim 80 miljoen euro. De omzet was ruim hoger dan in de twee voorgaande jaren, maar wel lager dan die in 2013. Zowel de gemiddelde prijs als de verkochte aantallen stegen ten opzichte van 2015. De verkochte aantallen namen met bijna 20% toe terwijl de gemiddelde prijs met bijna 10% toenam. Deels is de stijging van de verkochte aantallen te danken aan een veildag meer in deze maand. Ook spelen telers steeds vaker in op de viering van Moederdag. Vooral rond Moederdag was het in Nederland en omringende landen aangenaam warm, wat de verkoop stimuleerde en de prijzen deed stijgen. Veel meer 'overige perkplanten', Pelagoniums, Lavendula, Mandavilla en Fuchsia werden verhandeld dan vorig jaar. Opvallend was ook de sterk toegenomen hoeveelheid groenteplanten die via de veiling werden verkocht. In de maand april was het aanbod 11,5% lager dan het jaar ervoor, mede omdat er dit jaar twee veildagen minder waren. De gemiddelde prijs steeg wel, maar onvoldoende om de maandomzet boven die van vorig jaar uit te doen komen.

Het eerste kwartaal was teleurstellend verlopen. In maart was er minder omzet: de volumedaling was groter dan de prijsstijging. Door de vervroeging van het aanbod van tuinplanten in januari was er een dip in het aanbod in februari. De daling was verrassend, omdat er ook nog eens een veildag meer was in februari. In februari hebben de tuinplanten concurrentie van snijbloemen en kamerplanten in verband met Valentijnsdag. Traditioneel zijn violen in deze periode het belangrijkste product. Kwekers van dit product hebben de laatste jaren een lage prijs ontvangen, wat enkele kwekers heeft doen besluiten om te stoppen met deze teelt. Ook dit speelde sterk mee in de totaalcijfers van deze maand. De gemiddelde prijs van tuinplanten steeg wel in februari door dit lagere aanbod, maar die stijging kon de omzetdaling niet voorkomen. In december en januari was het zeer zacht weer, waardoor in januari de aanvoer ruimer was dan voorzien. De consumenten zijn niet gewend om zo vroeg in het seizoen al tuinplanten te kopen, zodat de gemiddelde prijs sterk daalde.

Cumulatieve resultaten
In 2016 is er voor 331 miljoen euro aan tuinplanten verhandeld. Een stijging van ruim 6%. Bij 2% minder stuks steeg de gemiddelde prijs met een kleine 9%. De cumulatieve omzet ligt 4% boven het langlopende gemiddelde. De verkochte aantallen zijn fors lager, maar de gemiddelde prijzen zijn veel hoger dan het langlopende gemiddelde.  


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven