Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Tuinplanten

Ook in de zomer stijgende prijzen tuinplanten bij lagere aanvoer
31-8-2017

In zowel juni als juli steeg de omzet van de in Nederland geteelde tuinplanten ondanks een daling in verkochte aantallen. In juni was de omzetgroei een kleine 4% en in juli zelfs bijna 8%. De gemiddelde prijzen lagen een stuk hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. In juni werd gemiddeld 1,31 euro betaald, een stijging van 7%. In juli was dit 1,40 euro, wat een toename van 9% betekende.

Recente ontwikkelingen
Juni kende een veildag minder dan het jaar ervoor. De stijging van de omzet is dan ook een bewijs van de goede vraag naar deze producten. Een en ander heeft ongetwijfeld te maken gehad met het goede weer in Nederland. Het was in juni zonnig en warm. Juni vorig jaar was een stuk minder florisant. Hydrangea was deze maand volop verkrijgbaar. Met een toename van bijna 50% in de verkochte aantallen moest de gemiddelde prijs een kleine daling incasseren. Een omzettoename van 40% resteerde. Lavendel deed het ook prima met een omzetgroei van 6%. Overige perkplanten deden het met dit warme weer niet al te best. Uit de cijfers blijkt dat bij een afname van 9% van de verkochte aantallen ook de gemiddelde prijs omlaag ging. Dit resulteerde in een 25% lagere omzet.

In juli was hydrangea opnieuw het belangrijkste product qua omzet. Bij een 3% groter aanbod steeg de gemiddelde prijs 36 cent waardoor de omzet 12% hoger lag dan een jaar geleden. Uitschieter deze maand was de sempervivum waarvan het aanbod ruim 40% steeg. Ook de gemiddelde prijs nam toe, waardoor de omzet van dit product meer dan 50% steeg. Dianthus kende juist een omzetdip ten opzichte van een jaar eerder (-35%).
       
Terugblik op voorafgaande maanden
In januari 2017 was de veilingomzet van tuinplanten 26% hoger dan in januari 2016. Die stijging werd bepaald door een sterk hogere gemiddelde prijs. De verkochte aantallen namen af (-4%). Het assortiment was heel verschillend in deze maand en ook de prijzen bleken in deze periode van het jaar grillig. Zo stonden citrusplanten voor 12 euro in de statistieken naast primula's die voor 50 cent werden verkocht. Helleborus was de belangrijkste tuinplant. Bij een stijging 55% van de verkochte aantallen steeg de gemiddelde prijs 5 cent. Camellia's kenden dezelfde ontwikkeling. Primula's werden juist sterk minder verkocht (-29%), maar de prijsvorming verbeterde sterk. Overigens worden deze opvallende verschillen ook veroorzaakt door een verschil in veildagen. Januari 2017 telde 22 veildagen tegen 20 in januari 2016. Bovendien was de veiling in 2016 vier dagen dicht waardoor er in week 1 veel producten werden verhandeld tegen lage prijzen. In de maand december 2016 was de omzet 9% hoger dan een jaar eerder. Ook hier was er een verschil in veildagen.

In februari was de groei van de omzet nog beperkt. Door de veildag minder en het wat koude weer was er wat minder aanvoer (-2%). De gemiddelde prijs steeg wel (+5%), zodat de omzet toch boven die van vorig jaar uitkwam. Opvallend genoeg was de aanvoer en de omzet van de 25 belangrijkste producten in februari niet lager dan vorig jaar. De daling werd dus vooral gerealiseerd bij de wat kleinere gewassen. In de top 25 viel bijvoorbeeld het gewas camellia op door een toename van de aanvoer van ruim 60% bij een gelijkblijvende prijs. Maar ook bij andere voorjaarsproducten zoals primula's, viola's, helleborus en ranunculus stegen de verkochte aantallen sterk. Op viola's na deden ze dit ook nog eens met een betere prijsvorming. Salix was een van de producten die wel het totaalbeeld van de maand volgde met minder aanvoer en een iets betere prijsvorming.

In maart was de omzet, net als in januari, veel hoger dan vorig jaar (+28%). De sterk gestegen omzet had vooral te maken met het verschil in weertype. Vorig jaar was het veel kouder en was er een langdurige vorstperiode in maart. Dit jaar was maart extreem zacht waardoor het tuinplantenseizoen een vliegende start maakte. Ook kende maart een veildag meer dan vorig jaar. De omzet stijgt ook omdat er steeds meer grotere potmaten worden aangevoerd en ook steeds meer duurdere producten worden verkocht. De citrusboom is daar een goed voorbeeld van. Bij een aanvoerstijging van 150% steeg de omzet met ruim 133% bij een gemiddelde prijs van tussen de 11 euro en 12 euro. Een ander voorbeeld is de mandevilla, die voor ruim 5 euro werd verhandeld bij een stijging van de verkochte aantallen van bijna 90%. Uitzondering op de goede stemming was de buxus, die bij een lager aantal verkochte stuks ook een lagere gemiddelde prijs ontving. Viola was de belangrijkste omzetmaker in deze maand. Ondanks de wat lagere aanvoer realiseerde dit product een omzet van 7 miljoen euro, wat een stijging van 12% betekende.

Het aantal verkochte tuinplanten van Nederlandse bodem neemt af. Ook in april en in mei van 2017 werden er minder tuinplanten via Floraholland afgezet. Alleen in maart werden er meer verhandeld dan in dezelfde maand vorig jaar. In april werden 12% minder tuinplanten verkocht tegen 2% minder in mei. Maar bij dit lagere aantal steeg de gemiddelde prijs. In april was de prijsstijging 7% en in mei zelfs 8%. Ten opzichte van vorig jaar daalde de omzet met 6% in april maar steeg deze met nagenoeg hetzelfde percentage in mei. Al met al is de omzet over de eerste vijf maanden van 2017 een kleine 6% hoger uitgekomen dan vorig jaar in dezelfde periode. In mei waren er drie veildagen meer dan in mei 2016. In deze maand werd Moederdag gevierd en het weer zat mee. De beschikbare producten werden daarom tegen een hogere gemiddelde prijs verhandeld dan in mei 2016. Met name onder de verzamelcode 'overige perkplanten' werd minder product verhandeld. De gemiddelde prijs van dit meest verhandelde 'product' steeg met 9 cent. Deze Moederdagmaand was goed voor de hydrangea. Bij een stijging van de aanvoer van 11% steeg ook de gemiddelde prijs met bijna 50 cent. Hierdoor nam de omzet van dit product met bijna een kwart toe. Ook mandevilla's en petunia's werden veel meer verhandeld, maar de prijs van deze producten was lager.

Cumulatieve resultaten
In de eerste zeven maanden van 2017 is de omzet een kleine 6% hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Met name een betere prijsvorming droeg hier aan bij, want de verkochte aantallen namen af. Ten opzichte van het langlopende gemiddelde zijn dezelfde ontwikkelingen zichtbaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven