Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Snijbloementeelt

Lichte groei snijbloemenomzet

Na drie maanden van lagere omzetten werd er in mei weer eens een hogere omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand van 2016. In mei steeg de omzet met 3,3% van de in Nederland geteelde snijbloemen. In april bleef de omzet net onder het niveau van 2016 steken. De ontwikkelingen in deze twee maanden weken nogal van elkaar af. In april daalden de verkochte aantallen met ruim 8% terwijl de gemiddelde prijs steeg. De omzet kon in mei juist toenemen door meer verkochte stelen bij een lagere gemiddelde prijs. Cumulatief is de omzet in de eerste vijf maanden van 2017 hiermee met 1,2% gestegen ten opzichte van 2016.  Recente ontwikkelingen
Veel van de veranderingen in omzet en verkochte aantallen in de maanden april en mei is terug te voeren op het verschil in veildagen. Zo kende april 18 veildagen in 2017, tegenover 20 dagen in 2016. Dit lagere aantal veildagen in deze maand verklaart de bijna 10% lagere aantallen die werden verkocht. Omdat de vraag goed was, door de late Paasdagen dit jaar, steeg de gemiddelde prijs zodat de omzet maar een klein beetje moest toegeven ten opzichte van vorig jaar. In mei 2017 waren er juist twee veildagen meer dan in 2016. Dit kwam onder andere omdat Pinksteren dit jaar in juni viel in tegenstelling tot in 2016. Moederdag werd in de maand mei gevierd. Het was mooi weer tijdens de Franse Moederdag en Hemelvaart, waardoor veel mensen een korte vakantie hielden. Hierdoor viel de vraag uit Frankrijk wat tegen. 

In april was het vooral de chrysant die positieve cijfers liet zien. Hiermee herstelde de prijs van dit product zich ten opzichte van vorig jaar en steeg tot boven het niveau van 2015. De aanvoer lag wel een stuk lager. Rozen, lelies en gerbera's lagen minder goed in de markt. Pioenrozen waren vroeger dit jaar. De omzet steeg 40% bij 70% meer stelen.

Chrysanten deden het in mei juist een stuk minder dan vorig jaar; de omzet van dit product daalde 10% tegen 10% meer takken. Opvallend positief was de omzet van tulpen en eustoma in deze maand. De omzet van deze twee producten steeg met respectievelijk 40 en 25%. De omzet van tulpen steeg vooral door een prijsstijging. Bij eustoma was het een combinatie van prijs en een gestegen aanbod.      

Terugblik op voorgaande maanden
In januari 2017 steeg de snijbloemenomzet met 12,5% naar 140 miljoen euro. Tulpen waren deze maand de best verkochte producten op de veiling zowel in aantallen als in omzet. Bij een beperkte stijging van de verkochte aantallen (0,8%) kon de gemiddelde prijs ook nog toenemen. Bij een sterke toename van de verkochte aantallen voor de rozen, chrysanten, cymbidium en freesia's nam ook de gemiddelde prijs toe. Al met al steeg de gemiddelde prijs van alle producten met 7% en de verkochte aantallen met 5%. De positieve stemming werd mede veroorzaakt door een lagere import van snijbloemen.  

De bloemenomzet die werd gerealiseerd met de in Nederland geteelde bloemen kwam in februari uit op 221 miljoen euro. Dit was een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De verkochte aantallen snijbloemen namen sterk af (-10,5%). Februari van dit jaar kende een veildag minder dan vorig jaar. Deze maand was weliswaar een redelijk warme, maar zeker geen zonnige maand. Ook was de feestdagenkalender van invloed op de hoeveelheid aangevoerde en daarmee verkochte aantallen. Zo daalde de aanvoer van chrysanten, lelies, hyacinthen en Cymbidium doordat Engelse Moederdag dit jaar enkele weken later werd gevierd. De inkoop hiervan vond dan ook later plaats. Ook Pasen viel dit jaar later waardoor bijvoorbeeld narcissen meer gespreid over meerdere maanden werden aangeboden. Een andere oorzaak was dat er minder aanvoerders van tulpen op de bloemenveiling hun handel verkopen. Dat er wel vraag was naar snijbloemen bleek uit de sterk toegenomen gemiddelde prijs. Gemiddeld werd per steel 29 cent afgerekend. Dit was een toename van 9,5%. De aankoopstimulans uit de markt kwam vooral voort uit de viering van Valentijn. Deze viel dit jaar niet op zondag maar op dinsdag. Hierdoor nam het aantal impulsinkopen toe. Al met al daalde de totale omzet met 2%.

In maart waren de mutaties kleiner. Met een daling van de verkochte aantallen van bijna 4% en een gemiddelde prijsstijging van ruim 1% daalde de omzet met bijna 3%. Hoewel deze maand een veildag meer kende dan een jaar eerder kon de omzet dus niet die van vorig jaar overstijgen. Een verklaring hiervoor was dat Pasen dit jaar niet in maart werd gevierd maar pas in april. Door het mooie voorjaarsweer dit jaar had de snijbloemenomzet ook extra concurrentie van de tuinplantenomzet. Toch was er voldoende vraag om de gemiddelde prijs te laten stijgen. Aan het begin van de maand werden de verkopen gestimuleerd door Internationale Vrouwendag en aan het einde was het de Engelse Moederdag die extra vraag genereerde. Met name de lagere aanvoer van tulpen en rozen had een negatieve invloed op de totale aanvoer. Uiteraard waren er ook uitschieters de andere kant op, waaronder chrysanten, freesia's en eustoma's en bouvardia's. 

Cumulatieve gegevens
Tot en met mei is de omzet met 1,2% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2016 tot bijna 900 miljoen euro. De verkochte aantallen namen af met 3,5% terwijl de gemiddelde prijs met 5% steeg. Ten opzichte van het langlopende gemiddelde is de omzet in 2017 in de eerst vijf maanden net iets hoger (1,3%).


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven