Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Snijbloementeelt

Snijbloemenomzet nagenoeg stabiel
21-4-2017

In zowel februari als maart was de aanvoer van Nederlandse bloemen lager dan in dezelfde maanden vorig jaar. De gemiddelde prijs nam sterk toe, maar niet voldoende om de veilingomzet in deze twee maanden boven die van 2016 uit te tillen.De bloemenomzet die werd gerealiseerd met de in Nederland geteelde bloemen kwam in februari uit op 221 miljoen euro. Dit was een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De verkochte aantallen snijbloemen namen sterk af (-10,5%). Februari van dit jaar kende een veildag minder dan vorig jaar. Deze maand was weliswaar een redelijk warme, maar zeker geen zonnige maand. Ook was de feestdagenkalender van invloed op de hoeveelheid aangevoerde en daarmee verkochte aantallen. Zo daalde de aanvoer van Chrysanten, Lelies, Hyacinthus en Cymbidium doordat Engelse Moederdag dit jaar enkele weken later werd gevierd. De inkoop hiervan vond dan ook later plaats. Ook Pasen viel dit jaar later waardoor bijvoorbeeld narcissen meer gespreid over meerdere maanden werden aangeboden. Een andere oorzaak was dat er minder aanvoerders van tulpen op de bloemenveiling hun handel verkopen. Dat er wel vraag was naar snijbloemen bleek uit de sterk toegenomen gemiddelde prijs. Gemiddeld werd per steel 29 cent afgerekend. Dit was een toename van 9,5%. De aankoopstimulans uit de markt kwam vooral voort uit de viering van Valentijn. Deze viel dit jaar niet op zondag maar op dinsdag. Hierdoor nam het aantal impulsinkopen toe. Al met al daalde de totale omzet met 2%.

In maart waren de mutaties kleiner. Met een daling van de verkochte aantallen van bijna 4% en een gemiddelde prijsstijging van ruim 1% daalde de omzet met bijna 3%. Hoewel deze maand een veildag meer kende dan een jaar eerder kon de omzet dus niet die van vorig jaar overstijgen. Een verklaring hiervoor was dat Pasen dit jaar niet in maart werd gevierd maar pas in april. Door het mooie voorjaarsweer dit jaar had de snijbloemenomzet ook extra concurrentie van de tuinplantenomzet. Toch was er voldoende vraag om de gemiddelde prijs te laten stijgen. Aan het begin van de maand werden de verkopen gestimuleerd door Internationale Vrouwendag en aan het einde was het de Engelse Moederdag die extra vraag genereerde. Met name de lagere aanvoer van tulpen en rozen had een negatieve invloed op de totale aanvoer. Uiteraard waren er ook uitschieters de andere kant op, waaronder Chrysanten, Freesia en Eustoma en Bouvardia. 

Terugblik op voorgaande maanden
In januari 2017 steeg de snijbloemenomzet met 12,5% naar 140 miljoen euro. Tulpen waren deze maand de best verkochte producten op de veiling zowel in aantallen als in omzet. Bij een beperkte stijging van de verkochte aantallen (0,8%) kon de gemiddelde prijs ook nog toenemen. Bij een sterke toename van de verkochte aantallen voor de rozen, chrysanten, cymbidium en freesia nam ook de gemiddelde prijs toe. Al met al steeg de gemiddelde prijs van alle producten met 7% en de verkochte aantallen met 5%. De positieve stemming werd mede veroorzaakt door een lagere import van snijbloemen.  

Cumulatieve gegevens
Tot en met maart is de omzet met 1% gestegen tot 557 miljoen euro. De verkochte aantallen namen af met 4% terwijl de gemiddelde prijs met 5% steeg. Ten opzichte van het langlopende gemiddelde is de omzet in het eerste kwartaal bijna 1,5% hoger.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven