Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Snijbloementeelt

Snijbloemenomzet in oktober lager, in november hoger dan vorig jaar
22-12-2017

De veilingomzet is in oktober lager uitgevallen dan een jaar eerder (-6%). De verkochte aantallen waren hoger, maar tegen een sterk lager prijsniveau. In november was er enig herstel: de omzet steeg met 3% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Recente ontwikkelingen
In oktober viel de omzet met ruim 6% terug ten opzichte van oktober vorig jaar, ondanks een veildag meer. De verkochte aantallen lagen 10% hoger terwijl de prijs 14% moest toegeven. De wat tegenvallende omzet in oktober hangt onder andere samen met een sterk gestegen aanbod van tulpen (+50%) die tegen een veel lagere prijs werden verhandeld dan vorig jaar (-33%). Maar ook bij andere producten was het aanbod veel groter dan een jaar eerder. Zo stegen de verkochte aantallen van lelie, gerbera en geplozen chrysanten met meer dan 10%. Bij fresia (38%) en alstroemeria (27%) was de stijging nog groter. De viering van Allerzielen en Allerheiligen van begin november zijn in oktober altijd een stimulans voor de verkoop. Vorig jaar was de aanvoer juist een lager, wat toen voor betere prijzen zorgde. De correcties van dit jaar zijn te zien als een bijstelling naar een normale oktobermaand.    

In november, met een gelijk aantal veildagen als vorig jaar, steeg de omzet met 3%. De stijging was toe te schrijven aan een lagere verkochte hoeveelheid (-1,4%), bij een hogere prijs (+4,4). Dit beeld werd niet door elk onderliggend product bevestigd. Zo daalde bij lelie de omzet met 10% door ruim 4% meer verkochte stelen en een dalende prijs. Troschrysant en gerbera realiseerden wel een omzetverhoging van rond de 15% bij een betere gemiddelde prjis dan in november 2016. Bij gerbera daalde de aanvoer sterk terwijl die bij troschrysant nog krap 1% toenam.  

Terugblik op voorgaande maanden
In januari 2017 steeg de snijbloemenomzet met 12,5% naar 140 miljoen euro. Tulpen waren deze maand de best verkochte producten op de veiling zowel in aantallen als in omzet. Bij een beperkte stijging van de verkochte aantallen (0,8%) kon de gemiddelde prijs ook nog toenemen. Bij een sterke toename van de verkochte aantallen voor rozen, chrysanten, cymbidium en freesia's nam ook de gemiddelde prijs toe. Al met al steeg de gemiddelde prijs van alle producten met 7% en de verkochte aantallen met 5%. De positieve stemming werd mede veroorzaakt door een lagere import van snijbloemen.  

De bloemenomzet die werd gerealiseerd met de in Nederland geteelde bloemen kwam in februari uit op 221 miljoen euro. Dit was een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De verkochte aantallen snijbloemen namen sterk af (-10,5%). Februari van dit jaar kende een veildag minder dan vorig jaar. Deze maand was weliswaar een redelijk warme, maar zeker geen zonnige maand. Ook was de feestdagenkalender van invloed op de hoeveelheid aangevoerde en daarmee verkochte aantallen. Zo daalde de aanvoer van chrysanten, lelies, hyacinthen en cymbidium doordat Engelse Moederdag dit jaar enkele weken later werd gevierd. De inkoop hiervan vond dan ook later plaats. Ook Pasen viel dit jaar later waardoor bijvoorbeeld narcissen meer gespreid over meerdere maanden werden aangeboden. Een andere oorzaak was dat er minder aanvoerders van tulpen op de bloemenveiling hun handel verkopen. Dat er wel vraag was naar snijbloemen bleek uit de sterk toegenomen gemiddelde prijs. Gemiddeld werd per steel 29 cent afgerekend. Dit was een toename van 9,5%. De aankoopstimulans uit de markt kwam vooral voort uit de viering van Valentijn. Deze viel dit jaar niet op zondag maar op dinsdag. Hierdoor nam het aantal impulsinkopen toe. Al met al daalde de totale omzet met 2%.

In maart waren de mutaties kleiner. Met een daling van de verkochte aantallen van bijna 4% en een gemiddelde prijsstijging van ruim 1% daalde de omzet met bijna 3%. Hoewel deze maand een veildag meer kende dan een jaar eerder, kon de omzet dus niet die van vorig jaar overstijgen. Een verklaring hiervoor was dat Pasen dit jaar niet in maart werd gevierd maar pas in april. Door het mooie voorjaarsweer dit jaar had de snijbloemenomzet ook extra concurrentie van de tuinplantenomzet. Toch was er voldoende vraag om de gemiddelde prijs te laten stijgen. Aan het begin van de maand werden de verkopen gestimuleerd door Internationale Vrouwendag en aan het einde was het de Engelse Moederdag die extra vraag genereerde. Met name de lagere aanvoer van tulpen en rozen had een negatieve invloed op de totale aanvoer. Uiteraard waren er ook uitschieters de andere kant op, waaronder chrysanten, freesia's, eustoma's en bouvardia's. 

Veel van de veranderingen in omzet en verkochte aantallen in de maanden april en mei is terug te voeren op het verschil in veildagen. Zo kende april 18 veildagen in 2017, tegenover 20 dagen in 2016. Dit lagere aantal veildagen in deze maand verklaart de bijna 10% lagere aantallen die werden verkocht. Omdat de vraag goed was, door de late Paasdagen dit jaar, steeg de gemiddelde prijs zodat de omzet maar een klein beetje moest toegeven ten opzichte van vorig jaar. In mei 2017 waren er juist twee veildagen meer dan in 2016. Dit kwam onder andere omdat Pinksteren dit jaar in juni viel in tegenstelling tot in 2016. Moederdag werd in de maand mei gevierd. Het was mooi weer tijdens de Franse Moederdag en Hemelvaart, waardoor veel mensen een korte vakantie hielden. Hierdoor viel de vraag uit Frankrijk wat tegen. Al met al kwam de omzet 3,3% hoger uit dan een jaar eerder in deze maand.

De omzet van de in Nederland geteelde snijbloemen is zowel in juni als in juli gedaald, volgens cijfers van FloraHolland. Dit is vooral bepaald door de lagere gemiddelde prijs. In juni daalde deze een kleine 9%, in juli lag het niveau 6% lager. De verkochte aantallen bleven in de buurt van die van vorig jaar. In de zonnige junimaand werd een kleine daling genoteerd van 1,2%, maar in juli, waarin het nogal regenachtig was, lagen de verkochte aantallen net boven die van 2016, namelijk 1,6%. De omzetten daalden respectievelijk met 10% en 5%. In juni was er een veildag minder, terwijl er in juli evenveel veildagen waren als vorig jaar. De prijsdalingen worden door experts van de bloemenveiling gezien als prijscorrecties op de goede prijzen van het afgelopen jaar in dezelfde periode. In juni zakten de prijzen bij sommige producten echter verder weg dan het niveau in de twee jaren daarvoor. Zo daalde de gemiddelde prijs van roos naar 30 cent terwijl die in de vorige twee jaren respectievelijk 36 en 35 cent was. De prijzen van lelies stonden onder druk, vooral omdat de verkopen naar Engeland stroef lopen. Ook gerbera's waren niet echt in trek. Bij een beperkte prijsdaling bleven veel producten onverkocht op de veiling. Hierdoor was het verschil tussen de verkochte aantallen en de aangevoerde aantallen groot. Er ontstond mede hierdoor een omzetdaling van 23%. Deze daling was nagenoeg gelijk aan die van de rozen. Niet bij elk product was het kommer en kwel. Zo behaalde lisianthus een omzetgroei van bijna 5%. Daarvoor was wel een stijging van de verkochte aantallen van 14% nodig. De prijs daalde ten opzichte van vorig jaar maar bleef wel boven die van 2015. Ook snij-hydrangea kende een hogere omzet dan een jaar eerder. Bij een 3% kleiner aanbod steeg de gemiddelde prijs 5%. 

In juli daalde de omzet met een kleine 5%. Tussen de vele type snijbloemen was er veel verschil in ontwikkeling. Zo daalde de omzet van troschrysanten met 19% door een prijsdaling van 4 cent. Rozen en lelies deden het ook niet bepaald beter dan juli vorig jaar met respectievelijk een omzetdaling van 9% en 14%. Gladiolen deden het daarentegen juist goed. Mede door de impuls van de vierdaagse van Nijmegen steeg de omzet met 19%. Ook lisianthus bleef het goed doen. Bij meer aanbod nam de gemiddelde prijs toe waardoor de omzet opnieuw sterk steeg. De pioenrozen, bij een 60% hoger aanbod, gingen voor gemiddeld 52 cent naar een andere eigenaar. Dit is een daling van 24 cent ten opzichte van vorig jaar.

In augustus daalden de verkochte aantallen net iets meer dan dat de gemiddelde prijs steeg. Hierdoor noteerde Royal Floraholland een beperkte omzetafname in augustus. In augustus is het altijd een rustige periode op de bloemenveiling. Dit komt omdat veel consumenten op vakantie zijn en er eigenlijk geen feestdagen zijn. Telers stemmen daar hun aanbod op af. Op productniveau vielen de lagere prijzen voor troschrysanten op terwijl lisianthus en hydrangea het goed blijven doen bij meer verkochte stuks. Ook gladiolen leverden een hogere prijs op dan vorig jaar.

In september trok de vraag aan. Bij een veildag minder ten opzichte van september 2016, is de omzet in deze maand toegenomen met bijna 1%. De omzet is toegenomen door de hogere prijs die handelaren voor de aangeboden snijbloemen betaalden. De gemiddelde prijs steeg met bijna 12%. De aanvoer was echter 10% lager, wat ten dele werd veroorzaakt door het sombere weer en de zeer natte septembermaand ten opzichte van het jaar ervoor. De aanvoer van in Nederland geteelde rozen daalde in september met bijna 20%. Dit resulteerde wel in wat betere prijzen voor deze productgroep. Van de gehele top vijf omzet van deze maand waren de verkochte aantallen lager dan een jaar eerder. Bij lelies en hydrangea kwam de omzet ondanks dat wel hoger uit dan vorig jaar. Bij chrysanten bleef de omzet onveranderd, terwijl de omzet van gerbera's daalde.    

Cumulatieve gegevens
De omzet van de snijbloemen blijft nog altijd onder het niveau van vorig jaar. De daling van de verkochte aantallen wordt onvoldoende gecompenseerd door de stijging van de gemiddelde prijs. De totale omzet tot en met november bedraagt 1,7 miljard euro, 0,8% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het meerjaarsgemiddelde is de omzet in de eerste elf maanden van 2017 net iets hoger.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven