Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Branchegegevens export - Groententeelt

Exportvolume Nederlandse verse groente 5% gedaald
19-12-2016

Tot en met week 41 van 2016 is het exportvolume met 5% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Met name de export van komkommers daalde (-13%) maar ook de export van tomaten en paprika nam enkele procenten af. De export van aubergine bleef gelijk.

ë 
Door de krimp van het areaal komkommer daalt de export de laatste jaren. Maar dit jaar werd de teelt van komkommer eind juni ook getroffen door een ernstige hagelbui waarbij de regio waar veel komkommertelers zijn gevestigd zwaar werd getroffen. Hierdoor ging ongeveer 10% van het areaal uit productie. Vandaar dat met name bij komkommer de exportcijfers lager waren dan een jaar eerder. Ook werden bedrijven met tomaten getroffen. Maar in het exportcijfer speelt ook mee dat er relatief meer specialties worden geproduceerd waardoor de totale productie wat afnam. Dit verklaart de cijfers van het Kwaliteits Controle Bureau (KCB), dat een beeld geeft van de geëxporteerde verse groenten van Nederlandse bodem. De belangrijkste exportlanden van Nederlandse verse groenten zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en Frankrijk. De laatste drie genoemde landen hebben in eerder jaren wel eens van positie gewisseld. De top twee is al jaren dezelfde.

Tomaten
Bij tomaten bedraagt de exportdaling ruim 2%. Dat Nederland een goede relatie heeft met klanten in Duitsland wordt ook dit jaar weer duidelijk. Naar dit land steeg de export namelijk met bijna 1,5%. Van de 648 miljoen kilo die van week 1 tot week 41 in 2016 werd geëxporteerd ging 45% naar onze oosterburen en daarmee blijft Duitsland de belangrijkste exportbestemming. Naar het Verenigd Koninkrijk daalde de export met 3,5%. De gevolgen van de lagere waarde van het pond ten opzichte van de euro, als gevolg van de Brexit, zijn vooralsnog beperkt. Veel contracten zijn afgesloten voor een jaar. Vermoedelijk zal de invloed het komende seizoen merkbaar worden. Maar in welke mate dit zal zijn, is moeilijk te zeggen. Het effect zal meer zichtbaar zijn in de waarde dan in de hoeveelheden is de verwachting. Naar Italië werd 5% minder geëxporteerd. Vorig jaar waren er in Italië meer misoogsten door extreme hitte dan dit jaar. Naar Zweden werd een kleine plus van ruim 2% gerealiseerd. Opvallender was de exporttoename van 10% naar Polen. De groei naar dat land werd in het voorjaar (april en mei) gerealiseerd.    

Paprika's
De export van paprika's nam af met 1,5%. Naar Duitsland bedroeg de daling bijna 10%. Ook naar het Verenigd Koninkrijk daalde de export met 4,5%. Deze daling werd ten dele opgevangen door een toename van de export naar de Verenigde Staten (+38%), Polen (+9%) Zweden (+4%) en Noorwegen (+44%). Naar Frankrijk, Ierland en Tsjechië werd echter fors minder geëxporteerd . 
 
Komkommers
Bij komkommers daalde de export naar nagenoeg alle landen. Naar Duitsland daalde de export bijna 15% en ook naar het tweede exportland, het Verenigd Koninkrijk, was de export een kleine 20% lager. Hierdoor nam het belang van deze landen in de totale export van dit product met ruim 2,5 procentpunten af en ligt nu op 82%. Uitzondering op de algehele exportafname was Polen. Naar dit land werd 2,2 miljoen kilo meer geëxporteerd dan een jaar eerder. Dit was een stijging van 73%. Al met al maakt de export naar Polen slechts 2% uit van het totaal. 

Aubergines
In tegenstelling tot de andere glasgroenteproducten ging bij aubergines een gelijke hoeveelheid de grens over als een jaar eerder. Ook voor aubergine is de export naar Duitsland van groot belang. De export naar dit land nam met 1,5% toe. Hiermee kwam het exportaandeel van dit product voor Duitsland op 43%. Ook naar het Verenigd Koninkrijk was er een voorzichtige toename van ongeveer 2,5%. Ook naar het laatste land in de top 3 steeg de export. Naar Zweden werd ruim 6% meer kilogrammen geëxporteerd. Frankrijk en Denemarken waren de grote 'verliezers'. De export naar deze landen daalde respectievelijk met 15% en 26%.

Exportvolume van groenten (x miljoen kg) t/m week 41
201420152016 a)Mutatie 2016 (%)
Groente totaal b) 1.6701.5481.475-4,7
Tomaat711662648-2,2
Paprika277281277-1,4
Komkommer330282245-13,0
Aubergine3739390,1
a)  voorlopige cijfers; b)  Glas- en opengrondsgroenten, exclusief uien
Bron: Groente en Fruit Huis /KCB, bewerking Wageningen Economic Research.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven