Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Afzet - Land- en tuinbouw

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen daalt
19-12-2016

De afzet van bestrijdingsmiddelen schommelt al jaren rond de 10 miljoen kg werkzame stof per jaar met een licht dalende trend in de afgelopen jaren. Ruim 40% van de gebruikte middelen is voor schimmelbestrijding. In jaren met vochtige zomers is de schimmeldruk hoger dan in droge jaren. Dit is terug te zien in de afzetcijfers. Na fungiciden worden middelen tegen onkruid (herbiciden) het meest gebruikt.

Van de totale afzet van bestrijdingsmiddelen in Nederland is ongeveer 98% voor gebruik in de land- en tuinbouw. Het overige deel wordt gebruikt door particulieren of door beheerders van het openbaar groen. Het betreft hier vaak onkruidbestrijdingsmiddelen (Compendium voor de Leefomgeving).

Kies een sector
Contactpersoon
Jan Buurma
070-3358303
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven