Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Energie
     
Energie
Kies een indicator
Energiegebruik en -kosten - Kottervisserij

Verbruik van brandstof in kottervisserij neemt licht toe door toegenomen inzet
17-3-2017

Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij is in de afgelopen decennia fors gedaald. In 1994 werd 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2016 was dit nog maar 97 mln. liter. Het laatste jaar neemt het verbruik echter weer toe (+13% in 2016), met name door de toename van het aantal zeedagen (+13% in 2016). Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen decennia zijn:
 • krimp van de Nederlandse kottervloot
 • verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
 • innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
 • introductie nieuwe visserijmethoden
 • bewuster vissen (verandering van ondernemersgedrag).
Verwacht wordt dat het energieverbruik in de komende jaren weer iets zal stijgen, vanwege de toenemende inzet in met name de schol- en flyshootvisserij.

Het gemiddeld verbruik van brandstof (hoofdzakelijk gasolie) kwam in 2016 uit op ruim 342 ton per kotter.De gasolieprijs kwam in 2016 uit op gemiddeld circa 34 eurocent per liter. Dit is een afname van 16% ten opzichte van 2015 (41 eurocent per liter).

De totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen circa 33 mln. euro in 2016. Door de lage brandstofprijs (en goede besommingen) werd nog geen 10% van de totale opbrengst van de kottervisserij uitgegeven aan brandstof. In 2013, 2014 en 2015 werd respectievelijk nog 27%, 21% en 14% van de totale opbrengst uitgegeven aan brandstof. Mede dankzij innovaties in efficiƫntere vistuigen en de afgenomen brandstofprijs is dit percentage in 2016 fors gedaald.

In 2014 is voor het eerst minder dan 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Verwacht wordt dat de visserij niet meer ver boven het niveau van 100 liter uit zal komen in de toekomst, door het eco-efficienter vissen door de vloot.In 2015 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk-kotters met boomkor, SumWing en puls uit op respectievelijk 8.200 liter, 5.700 liter en 3.900 liter per zeedag. De kosten voor gasolie kwamen hierdoor uit op 3.700 euro voor boomkor, 2.300 euro voor SumWing en 1.600 euro voor puls per zeedag.

In 2015 werd ongeveer 39% van de opbrengsten in de boomkorvisserij en 24% van de opbrengsten in de SumWingvisserij besteed aan gasoliekosten. Voor puls kwam dat uit op 15%.

Het gasolieverbruik per kg vis is ten opzichte van 2014 in alle drie de vistechnieken afgenomen. Met puls werd in 2015 meer gasolie gebruikt om 1 kg vis te vangen (1,62 liter) dan bij SumWing- (1,46 liter) en traditionele boomkorvisserij (1,46 liter). De afname in gasolieverbruik per kg vis komt met name door de gezonde tong- en met name scholbestanden in de Noordzee.  

De energiekosten gerelateerd aan de opbrengst bepalen samen met de bemanningskosten het grootste deel de rentabiliteit van de kottersector. De opbrengst per kg vis lag in 2015 bij puls gemiddeld rond 4,36 euro per kg. Bij de boomkorvisserij en SumWing was dat respectievelijk 1,71 euro per kg en 2,33 euro per kg. Met pulsvistuig wordt meer tong gevangen dan bij boomkor en SumWing.


Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven