Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Energie
     
Energie
Kies een indicator
Energiegebruik en -kosten - kottervisserij

Verbruik van brandstof in kottervisserij neemt licht toe na daling sinds 1994
1-4-2016

Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij is in de afgelopen decenia fors gedaald. In 1994 werd 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2015 was dit nog maar 89 mln. liter. Dit is een afname van 76%.Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen jaren zijn:
 • krimp van de Nederlandse kottervloot
 • verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
 • innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
 • introductie nieuwe visserijmethoden
 • bewuster vissen (verandering van ondernemersgedrag)

Het gemiddeld verbruik van brandstof (hoofdzakelijk gasolie) kwam in 2015 uit op 316 ton per kotter.De gasolieprijs kwam in 2015 uit op gemiddeld circa 41 eurocent per liter. Dit is een afname van 28% ten opzichte van 2014 (57 eurocent per liter).

De totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen circa 36 mln. euro in 2015. Door de lage brandstofprijs werd nog maar 14% van de totale opbrengst van de kottervisserij uitgegeven aan brandstof. In 2013 en 2014 werd respectievelijk nog 27% en 21% van de totale opbrengst uitgegeven aan brandstof. Mede dankzij innovaties in efficiëntere vistuigen en de afgenomen brandstofprijs is dit percentage in 2015 fors gedaald.

In 2014 is voor het eerst onder de 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Verwacht wordt dat de visserij niet meer boven het niveau van 100 liter uit zal komen in de toekomst, door het eco-efficienter vissen door de vloot.In 2014 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk kotters met boomkor, SumWing en puls uit op respectievelijk 6.500 liter, 5.300 liter en 3.700 liter per zeedag. De kosten voor gasolie kwamen hierdoor uit op 3.800 euro voor boomkor, 3.100 euro voor SumWing en 2.100 euro voor puls per zeedag.

In 2014 werd ongeveer 37% van de opbrengsten in de boomkorvisserij en SumWingvisserij besteed aan gasoliekosten. Voor puls kwam dat uit op 22%.

Met puls wordt minder gasolie gebruikt om 1 kg vis te vangen (1,65 liter) dan bij SumWing- (1,76 liter) en traditionele boomkorvisserij (2,26 liter).

De energiekosten gerelateerd aan de opbrengst bepalen samen met de bemanningskosten het grootste deel de rentabiliteit van de kottersector . De opbrengst per kg vis lag in 2014 bij puls gemiddeld rond 4,32 euro per kg. Bij de boomkorvisserij en SumWing was dat respectievelijk 3,52 euro per kg en 2,77 euro per kg. Met pulsvistuig wordt meer tong gevangen dan bij boomkor en SumWing.


Kies een sector
Contactpersoon
Mike Turenhout
070-3358291
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven