Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Resultaten per m2 glas - Glastuinbouw

Bedrijfsresultaat glastuinbouw per vierkante meter verbeterd door sierteelttak
19-12-2016

Het voor 2016 geraamde nettobedrijfsresultaat en inkomen uit bedrijf  per vierkante meter op een glastuinbouwbedrijf  zijn verder gestegen. Voor beide kengetallen kwam er ruim 1 euro per vierkante meter bij. Deze stijging kwam met name door de goede resultaten bij de sierteeltbedrijven. Bij de glasgroente was er sprake van een kleine daling per vierkante meter.Opbrengsten
Bij het gemiddelde glastuinbouwbedrijf neemt de totale opbrengst maar zeer beperkt af namelijk 0,70 euro per m2 tot 67,20 euro. De daling komt voor rekening van de glasgroentebedrijven want de pot- en perkplanten en snijbloemenbedrijven hebben de hoogte opbrengsten per vierkante meter sinds 2010 behaald, volgens deze raming.

Bij de snijbloemen en potplantenbedrijven stegen de opbrengsten per vierkante meter. Deze stijging kwam vooral door de opbrengsttoename vanuit productverkoop. De energieopbrengsten daalden bij alle subsectoren per vierkante meter. Bij de overige opbrengstenpost veranderde er weinig. 

De Pot- en perkplanten hebben met 100 euro per m2 de hoogste opbrengsten. De snijbloemen volgen met 70 tot 75 euro en de glasgroenten hebben een gemiddelde opbrengst van ruim 50 euro.Kosten
Ten opzichte van de opbrengsten zijn de kosten per m2 vrij stabiel over de verschillende jaren. De laatste 3 jaar is er echter een lichte daling van de kosten per vierkante meter zichtbaar. Ook in 2016 worden de kosten 2 euro per m2 lager geraamd dan in 2015. De kosten per m2 bedragen volgens deze raming 58 euro per m2. De kostendaling is het grootst bij de glasgroentebedrijven namelijk 2,50 euro. Ook de kosten van snijbloemenbedrijven per vierkante meter daalden. De daling was minder dan een euro. Voor pot- en perkplanten zijn de totale kosten gelijk aan die van 2015. Qua arbeid zijn er nauwelijks verschuivingen in de kosten. Alleen bij pot- en perkplanten is er een is een lichte stijging geraamd. De afschrijvingen stijgen in 2016 naar verwachting in alle subsectoren licht. Ook bij het uitgangsmateriaal is een stijging waarneembaar. Vooral bij snijbloemen en pot- en perkplanten nemen de kosten toe. De berekende rente daalt opnieuw. De grootste daling was er in 2016 bij de energiekosten. Bij alle sectoren bedroeg de daling 2 euro of meer. 


Inkomen uit bedrijf
Het gemiddelde nettobedrijfsresultaat per m2 komt naar verwachting uit op ruim 9 euro voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. In 2014 was dit nog een krappe 4 euro. De sterkte stijging van het bedrijfsresultaat tussen 2015 en 2016 is vooral zichtbaar bij de snijbloemen- en pot- en perkplantenbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven is het nettobedrijfsresultaat gedaald maar is nog altijd zeer hoog vergeleken met eerder jaren. 
Bij het inkomen uit bedrijf is hetzelfde beeld zichtbaar als bij het nettobedrijfsresultaat per m2. Het inkomen per m2 van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf steeg met ruim 1 euro. Dit is ongekend hoog afgezet tegenover voorliggende jaren. Ook hier zijn het de snijbloemen en pot- en perkplanten bedrijven die gemiddeld genomen 4 euro per m2 meer inkomen genereerden dan een jaar eerder. Bij glasgroente bedrijven was het inkomen 1,50 euro per m2 lager.
 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven