Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Zetmeelbedrijven

Areaal op zetmeelbedrijven in steekproef blijft gelijk
19-12-2016

Sinds 2001 is de gemiddelde bedrijfsomvang toegenomen van ruim 50 ha tot ruim 80 ha. De laatste jaren blijft de bedrijfsomvang ongeveer gelijk. De arbeidsinzet van de ondernemer en het gezin op de zetmeelbedrijven bedraagt de laatste jaren iets meer dan 1 onbetaalde aje (arbeidsjaareenheden) per bedrijf.

De gemiddelde economische omvang van zetmeelbedrijven in standaardopbrengst (SO) nam toe tot ongeveer 225.000 euro. In vergelijking met 2015 deed zich een forse toename voor. Dit heeft te maken met een bijstelling van de SO-normen in 2016. Gedurende de afgelopen jaren waren de financiële opbrengsten per hectare gemiddeld hoger dan de jaren ervoor. Daarom is de standaardopbrengst van de akkerbouwgewassen verhoogd.

Uitgedrukt in euro per hectare is de gemiddelde standaardopbrengst minder dan op de overige akkerbouwbedrijven. De oorzaak ligt vooral in het grotere aandeel van granen in het bouwplan van de zetmeelbedrijven.Ten opzichte van andere akkerbouwgewassen is de standaardopbrengst van granen relatief laag. Ook de financiële opbrengsten per hectare zetmeelaardappelen zijn vrijwel altijd lager dan bij poot- en consumptieaardappelen. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven