Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Snijbloementeelt

Bedrijfsvergroting snijbloementeelt zet door
19-12-2016

De gemiddelde oppervlakte onder glas per bedrijf in het Bedrijveninformatienet neemt al jaren toe en zal dat volgens verwachting ook in 2016 doen.


De gemiddelde oppervlakte onder glas van de bedrijven gerepresenteerd in het Bedrijveninformatienet stigt in 2016 van 2,05 ha naar 2,14 ha (+4%). Het aantal bedrijven daalt met 6,5% tot onder de 1.000. Het aantal bedrijven daalt daarmee sneller dan de oppervlakte per bedrijf stijgt. Kortom, er verdwijnt per saldo areaal onder glas.

De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf stijgt met 1% naar 3,53 ha. Deze stijging is minder dan de toename van de oppervlakte onder glas, wat erop duidt dat bedrijven op korte termijn minder mogelijkheden hebben tot uitbreiding.

Na jaren van daling is het aantal onbetaalde arbeidskrachten per bedrijf de laatste drie jaren weer wat toegenomen naar gemiddeld 1,64.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven