Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Leghennenhouderij

Schaalvergroting bij leghennen gaat door
19-12-2016

Het aantal bedrijven is in de afgelopen jaren verder gedaald bij een licht stijgende leghennenstapel. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daardoor toe.Het aantal bedrijven is in de afgelopen jaren afgenomen bij een vrij stabiele leghennenstapel. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daardoor verder toe.


Bij een licht stijgende leghennenstapel daalde het aantal bedrijven gestaag in de afgelopen jaren. Vooral vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden per bedrijf relatief minder sterk toe.

Bij een vrij stabiele leghennenstapel daalde het aantal bedrijven gestaag in de afgelopen jaren. Vooral vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2003 is wel een forse dip te zien door de uitbraak van vogelgriep. Geruimde bedrijven in Gelderland kwamen daardoor in 2003 langere tijd leeg te staan. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) per bedrijf relatief minder sterk toe.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven