Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Glasgroententeelt

Gemiddeld glasgroentebedrijf in steekproef bijna 5 ha
19-12-2016

De vermindering van het aantal bedrijven en de groei van het gemiddelde bedrijf zet ook in 2016 door. Een gemiddeld glasgroentebedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2016 een kleine 5 ha aan beteelbare oppervlakte onder glas beschikbaar op ruim 6 ha cultuurgrond. In 2016 representeert het informatienet 900 glasgroentebedrijven en dit is nagenoeg gelijk aan het aantal gespecialiseerde glasgroentebedrijven in de Landbouwtelling.


In 2016 is de stijging van het areaal cultuurgrond (3,4%) minder hard gestegen dan het areaal beteelbare oppervlakte onder glas (4,3%). Dit houdt in dat een gemiddeld bedrijf meer land ter beschikking stelt aan de teelt dan aan overige bedrijfsactiviteiten.

De Standaardopbrengst per gemiddeld glasgroentebedrijf is in 2016 wederom toegenomen. Bij genormaliseerde omstandigheden kan een bedrijf een opbrengst genereren van 1,9 miljoen euro. In 2010 was dit nog 1,4 miljoen euro per bedrijf. Naast de bedrijfsgroottegroei kan de stijging ook voortkomen door intensivering, een hogere productie of betere productprijzen. Op een gemiddeld bedrijf lopen er in 2016 1,66 onbetaalde arbeidskrachten uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaren eenheid (oaje). Dit is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van glasgroentenbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven