Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Fruitteelt

Bedrijfsomvang fruitbedrijven in steekproef blijft toenemen
19-12-2016

Het gemiddelde areaal cultuurgrond van de fruitbedrijven in het Bedrijveninformatienet ligt rond de 16 ha. Dit betekent dat er sinds 2012 een geleidelijke toename is. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaalde aje) schommelt de laatste jaren rond 1,4 aje (arbeidsjaareenheden).

In het Bedrijveninformatienet worden alleen bedrijven boven de 25.000 euro standaardopbrengst (SO) gerepresenteerd. De gemiddelde bedrijfsomvang van de gespecialiseerde bedrijven in het Bedrijveninformatienet is daardoor hoger dan in de Landbouwtelling, waarin de ondergrens aanzienlijk lager ligt. De standaardopbrengst per fruitbedrijf neemt toe. Dit komt doordat de bedrijven gegroeid zijn en de laatste jaren de prijzen voor appels en peren gemiddeld beter waren dan de jaren daarvoor. De standaardopbrengst per gewas is daardoor hoger dan in 2015. Dit resulteert echter niet altijd in hogere inkomens, als gevolg van toegenomen kosten. Daarnaast is de SO gebaseerd op genormeerde opbrengsten die niet door elke ondernemer gehaald zullen worden. Naast appel- en perenbedrijven zijn er ook bedrijven met klein fruit en steenvruchten opgenomen in het Bedrijveninformatienet.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven