Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Boomkwekerij

Schaalvergroting boomkwekerij gaat door
19-12-2016

De boomkwekerijbedrijven in het Informatienet representeren ongeveer een kleine 1.750 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling met een omzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond van deze bedrijven bedraagt in 2016 gemiddeld 10 ha. Dit is een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaald) is met 1,6 aje de laatste 5 jaar stabiel. De standaardopbrengst per bedrijf is het afgelopen jaar licht gedaald, waarschijnlijk door een bijstelling van de SO-normen.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven