Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Aantal akkerbouwbedrijven en areaal in steekproef stabiel
19-12-2016

Sinds 2013 schommelt het areaal van het gemiddelde akkerbouwbedrijf rond de 65 ha. Ook het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven dat door het Bedrijveninformatienet wordt gerepresenteerd ligt de laatste jaren stabiel rond de 7.500.De Nederlandse akkerbouwbedrijven uit de steekproefpopulatie zijn de laatste jaren gemiddeld bijna 65 ha groot. In 2001 was de gemiddelde omvang ongeveer 50 ha. Ondanks de toename van het areaal tot 65 ha is de arbeidsbezetting nauwelijks veranderd. Sinds 2006 ligt de bezetting op ongeveer 1,1 onbetaalde aje per bedrijf. Op akkerbouwbedrijven zijn nauwelijks losse arbeidskrachten werkzaam. Dit is mogelijk doordat de werkzaamheden sterk gemechaniseerd zijn en een deel van de werkzaamheden in loonwerk wordt uitgevoerd.

De Standaardopbrengst (SO) van akkerbouwbedrijven nam sinds 2001 sterk toe net als het areaal. Het SO-niveau steeg met ongeveer 50%. In 2016 heeft een akkerbouwbedrijf een gemiddelde omvang van ongeveer 240.000 euro SO. Ten opzichte van 2015 doet zich een stijging voor. Dit is het gevolg van nieuwe normen in 2016. Doordat de opbrengsten (in euro) in de afgelopen jaren hoger waren dan de jaren ervoor, is de standaardopbrengst van de meeste gewassen verhoogd.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven