Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Zetmeelbedrijven

Rentabiliteit zetmeelbedrijven onder de 100%
19-12-2016

Doordat de betaalde plus berekende kosten in 2016 vrijwel gelijk zijn gebleven en de verwachte opbrengsten voor het oogstjaar 2016 lager zijn, wordt een lagere rentabiliteit voor de zetmeelbedrijven verwacht dan in 2015. Een rentabiliteit lager dan 100% betekent dat de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen niet geheel worden vergoed volgens marktconforme criteria.

In 2010 lag de rentabiliteit voor het eerst op 100%. In de daaropvolgende jaren steeg de rentabiliteit tot boven de 100%. Dit was het gevolg van de gunstige prijsontwikkeling van de akkerbouwgewassen op dit bedrijfstype. Het aandeel van de berekende kosten (berekende kosten eigen arbeid en berekende rente eigen vermogen) in de totale kosten is sinds 2011 redelijk constant.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Bedrijfseconomisch resultaat van zetmeelaardappelbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven