Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Varkenshouderij

Rentabiliteit varkensbedrijven duidelijk omhoog
19-12-2016


Voor 2016 wordt de rentabiliteit van varkensbedrijven 21 procentpunten hoger geraamd op gemiddeld 108%. Er zijn wel verschillen tussen de groepen varkensbedrijven. De variatie tussen jaren bij zeugenbedrijven is hoger dan bij vleesvarkensbedrijven; deze scoren in de huidige marktsituatie het beste met een stijging naar 113%. Op de vleesvarkensbedrijven is de toename met 10 procentpunten in 2016 kleiner waardoor 103% van de kosten wordt goedgemaakt door opbrengsten. De gesloten varkensbedrijven nemen een middenpositie in met een rentabiliteit van 108%.
De rentabiliteit van het gemiddelde varkensbedrijf stijgt fors naar 108% in 2016. Dat is het hoogste niveau in de afgelopen twee decennia. Een rentabiliteit van 108% betekent dat de opbrengsten 8% hoger zijn dan het totaal van betaalde en berekende kosten. In het slechte voorgaande jaar 2015 waren de opbrengsten net voldoende om de betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) te vergoeden, laat staan de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen. Varkenshouders teerden daardoor in op het eigen vermogen. De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Meer dan 20% van de bedrijven zal in 2016 een rentabiliteit van 91% of lager realiseren, terwijl 20% een kostendekking van 111% of meer zal behalen. 

Er zijn ook grote verschillen in berekende kosten voor arbeid en vermogen. Voor het bedrijfseconomisch resultaat worden ook kosten berekend voor de eigen arbeid en het eigen vermogen. Op het gemiddelde varkensbedrijf bedragen die kosten in 2015 ruim 100.000 euro, ofwel 12% van de totale bedrijfskosten. Daarbij zijn er verschillen tussen de subtypen, maar vooral naar bedrijfsomvang. Op de kleinste bedrijven bestaat circa 25% van de totale kosten uit berekende kosten. Voor de grootste bedrijven is dat aandeel slechts 8%, deels door schaalvoordelen, maar ook doordat er meer vreemde arbeid wordt ingehuurd (wat geen berekende, maar betaalde kosten zijn). Op de grootste bedrijven wordt meestal ook een groter deel van berekende kosten goedgemaakt en een hoger inkomen behaald.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven