Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Melkveehouderij

Lagere rentabiliteit op melkveebedrijven door lagere melkprijs en hogere kosten
19-12-2016

De rentabiliteit daalt in 2016 door lagere opbrengsten uit melk en hogere kosten. De rentabiliteit ligt met 86% onder het gemiddelde niveau van de laatste 5 jaren.De rentabiliteit daalt in 2016 door lagere melkopbrengsten en hogere kosten tot 86%. Dat betekent dat om 86 euro aan opbrengsten te genereren, er 100 euro kosten worden gemaakt. In die kosten zijn naast de daadwerkelijk betaalde kosten ook kosten meegerekend voor inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemers en hun gezinnen. Die inzet wordt gewaardeerd tegen het markttarief van het betreffende jaar en vormt de berekende kosten. In 2016 is het zo dat van de 100 euro kosten er 73 worden betaald. Dat betekent dat van die eerdergenoemde 86 euro opbrengsten er 13 euro (86-73) overblijven als vergoeding voor eigen arbeid en kapitaal. Er is dus wel een vergoeding voor arbeid en kapitaal, maar deze is minder dan marktconform. Bij 100% rentabiliteit is er sprake van een marktconforme vergoeding.

Er zijn grote verschillen in rentabiliteit tussen bedrijven. In 2016 zal bij 20% van de melkveehouders de kostendekking niet hoger zijn dan 70%, terwijl een even grote groep boven de 93% zal scoren.

In de loop van de tijd zijn bedrijven groter geworden en is het niveau van de opbrengsten en kosten dus ook omhooggegaan. Het aandeel van de berekende kosten is echter sterk teruggelopen. In de periode 2001-2005 maakten ze ongeveer 40 tot 45% uit van de totale kosten. De laatste jaren is dat nog maar 20 à 25%. Met de schaalvergroting is vooral een efficiencyslag gemaakt in de inzet van arbeid. Met dezelfde hoeveelheid arbeid konden dan meer koeien worden gehouden. 
Naarmate de bedrijven groter zijn, neemt het aandeel berekende kosten af. Een deel van deze berekende kosten worden afgewenteld door loonwerk en/of betaalde arbeid in te schakelen en vreemd vermogen aan te trekken om groei te realiseren. Ook verbetert de arbeidsproductiviteit door automatisering en mechanisering.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven