Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Glastuinbouw

Rentabiliteit glastuinbouw verder verbeterd en ongekend hoog
19-12-2016

De rentabiliteit voor een gemiddelde glastuinbouwbedrijf zal naar verwachting stijgen met 3 procentpunten naar 116. Deze stijging komt vooral voor rekening van de sierteeltbedrijven. De verschillen in rentabilieit tussen de bedrijven groeit.


De spreiding in rentabiliteit tussen de bedrijven is groot. In bovenstaande figuur geeft het groene vlak aan tussen welke grenzen 60% van de bedrijven valt. In 2016 behaalde 20% van de glastuinbouwbedrijven een rentabiliteit lager dan 88%. Daartegenover staat dat 20% van de bedrijven in 2016 minimaal 122 euro opbrengst genereren per 100 euro kosten. De gemiddelde rentabiliteit steeg met 3 punten en dat was vooral te danken aan de sierteeltondernemers. De gemiddelde rentabiliteit ligt vrij hoog in het groen vlak. Dit betekent dat een kleine groep bedrijven met een zeer hoge rentabiliteit het gemiddelde flink omhoog trekken.

Een lagere rentabiliteit dan 100% hoeft geen direct probleem te zijn, zolang de totale opbrengsten maar hoger zijn dan de betaalde kosten en afschrijvingen en daarmee aan de directe verplichtingen (kosten die betaald moeten worden) voldaan kan worden. In 2009 bleek dat de totale opbrengsten onvoldoende waren om alle betaalde kosten te voldoen. In 2011 konden wel de betaalde kosten worden voldaan maar slechts een deel van berekende kosten worden vergoed. In andere recente jaren waren er voldoende opbrengsten om zowel de betaalde als de berekende kosten te voldoen. Hiermee klimmen de glastuinbouwbedrijven verder uit het dal. De wijziging in de steekproefpopulatie in 2010 (de bovengrens van de bedrijfsgrootte in de steekproef werd losgelaten) is duidelijk waarneembaar in de sprong in de gemiddelde opbrengsten per bedrijf in dat jaar. De rentabiliteit geeft aan hoeveel opbrengsten er gegenereerd worden met de inzet van 100 euro kosten. In die kosten zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en zijn kosten voor kapitaal berekend met de markttarieven van het betreffende jaar. Verdere informatie over het kengetal is te vinden bij de toelichting op de indicator, onder aan deze pagina.


Ten opzichte van 2015 daalden de berekende kosten per bedrijf met 2% door lagere berekende kosten van het vermogen. De betaalde kosten stegen met bijna 3% terwijl de opbrengsten met 5% toenamen op een gemiddeld bedrijf.    

 

Grote bedrijven hebben over het algemeen een hogere rentabiliteit dan kleine bedrijven. Bij de kleine bedrijven is het aandeel berekende kosten hoger dan bij de grote bedrijven. Grote bedrijven hebben dan ook die hogere rentabiliteit nodig om de betaalde kosten te voldoen. In 2015 konden in alle grootte klassen de betaalde kosten worden terugverdiend. Met name bij de bedrijven van een kleinere omvang waren er onvoldoende opbrengsten om ook de berekende kosten volledig te vergoeden.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven