Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Glasgroententeelt

Rentabiliteit glasgroentebedrijf ondanks lichte daling op hoog niveau
19-12-2016

De rentabiliteit voor 2016 van het gemiddelde glasgroentebedrijf wordt geraamd op 121%; een daling van 2% ten opzichte van 2015. Ondanks deze daling blijft de rentabiliteit voor een gemiddeld glasgroentebedrijf op een hoog niveau. Een rentabiliteit van 121% betekent dat er gemiddeld tegenover iedere 100 euro aan kosten voor 121 euro aan opbrengsten wordt gerealiseerd. Zowel de opbrengsten als de kosten lieten een daling zien.


Een rentabiliteit boven de 100% betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan de betaalde plus berekende kosten (dus inclusief de vergoeding voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van het eigen vermogen). Met een geraamde rentabiliteit van 121% voor het gemiddelde glasgroentebedrijf in 2016 blijft er voor de ondernemer en zijn gezinsleden een ruime vergoeding over. De flinke spreiding in het rentabiliteitscijfer binnen de glasgroentesector blijft ook in 2016 onverminderd bestaan.

De hoge rentabiliteit komt vooral door de relatief hoge opbrengstprijzen in combinatie met de lagere energiekosten. Komkommers brachten nagenoeg hetzelfde op als vorig jaar, dat ook al een goed jaar was. Paprikaopbrengsten waren over alle kleuren heen net iets minder dan vorig jaar maar nog altijd goed vergeleken met enkele eerder jaren. Voor tomaten waren de prijzen minder gunstig. Bij de overige groentegewassen onder glas vielen de prijzen en volumes niet tegen. Bij aubergine is de situatie nagenoeg gelijk aan 2015.

De rentabiliteit van het gemiddelde glasgroentebedrijf ligt de laatste 2 jaar op een relatief hoog niveau. Niet alleen zijn jaarlijkse kosten en opbrengstverschuivingen hier oorzaak van. De gemiddelde bedrijfsgrootte nam in de loop der jaren toe. Vaak blijkt dat op de grotere bedrijven het aandeel van de berekende kosten beperkter is dan bij de kleinere bedrijven. Bij deze grotere bedrijven is een hogere rentabiliteit wenselijk en vaak ook gangbaarder.


Hoewel er dus voor het gemiddelde bedrijf een hoge rentabiliteit wordt geraamd, zijn er ook bedrijven die een lagere rentabiliteit kenden. De steekproef voor 2016 in het Bedrijveninformatie representeert 900 gespecialiseerde glasgroentebedrijven. Bij 20% van de bedrijven wordt een rentabiliteit geraamd lager dan 93%. Aan de andere kant presteren 20% van de bedrijven nog beter dan een rentabiliteit van 129%.     


In de figuur van de opbrengsten en bedrijfseconomische kosten schommelen de berekende kosten (inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemer) de laatste jaren rond de 8 euro per 100 euro totale kosten. Voorheen was dit aandeel groter.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

BINternet: Bedrijfseconomisch resultaat glasgroentenbedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven