Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Vleeskuikenshouderij

Voerverbruik vleeskuikens in 2015 gestegen na jarenlange dalingen
19-12-2016


Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens lag in de afgelopen jaren op circa 2,3 kg. De voederconversie is na een jarenlange daling, in 2015 voor het eerst gestegen naar 1,66 kg voer per kg afgeleverd gewicht. Dat komt door het hogere aandeel van conceptkuikens, die aan strengere eisen moeten voldoen.
Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens is in de afgelopen jaren gestegen naar 2,3 kg. Daarbinnen is wel een duidelijk verschil tussen lichte en zware kuikens, gestuurd door de wensen van de slachterijen en de markt. De jaarlijkse productie van vleeskuikens is in 2015 iets gedaald naar 355 kg per m2 stal; vergelijkbaar met het niveau van 2012. Door de invoering van de Vleeskuikenrichtlijn in 2011 is de productie per m2 stal gebonden aan een maximum, waardoor de productie per m2 niet verder kan stijgen. Vanaf 2013 ligt de sterfte vrij stabiel rond 3,3% van het aantal opgezette vleeskuikens, na de flinke daling tussen 2004 en 2011. De voederconversie (kg voer per kg afgeleverd gewicht) is na jarenlange dalingen, in 2015 iets gestegen. In 2015 is vergeleken met 2010 ruim 5% minder voer nodig per kg vlees.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven