Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Vollegrondsgroenteteelt

Lagere opbrengsten vollegrondsgroenten door waterschade
19-12-2016

Het aspergeseizoen 2016 kende door het koele weer in het vroege voorjaar een trage start, maar dat werd door de hogere temperaturen in mei en juni snel weer ingelopen. De overvloedige neerslag medio juni drukte de opbrengsten echter enigszins. Al met al was het productieniveau normaal en lag iets hoger dan vorig jaar tegen een licht lagere middenprijs.

Bij aardbei zorgde de warme zomer en de overvloedige regenbuien in het zuiden des lands voor kwaliteitsproblemen en een wisselvallige opbrengst. De gemiddelde productie was lager dan in 2015 tegen een iets hogere middenprijs.

Bij bloemkool en broccoli was er een groeizame zomer en najaar, waardoor het oogstseizoen vroeg werd afgesloten. In Zuidoost-Nederland was er in juni wel waterschade door overvloedige neerslag, maar elders in Nederland niet. De opbrengst en kwaliteit waren goed en de productie per hectare was gemiddeld hoger dan in 2015. De prijsvorming viel echter tegen.
 
De plantingen van de diverse slasoorten lieten over het algemeen eveneens een positief beeld zien. Wel moest in de nazomer regelmatig worden beregend voor een goede opbrengst. In Noord-Brabant en Limburg was er in juni wel opbrengstverlies door waterschade. De kwaliteit van het product was goed, maar de prijzen vielen tegen door voldoende aanbod op de Europese markten.

Het preigewas heeft zich door het groeizame weer in de zomer en het najaar goed ontwikkeld, maar door de waterschade in het zuiden is de productie per hectare gemiddeld toch lager dan vorig jaar. Elders in Europa zijn er tekorten door een lagere productie, zoals in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De hierdoor hogere marktprijzen zijn echter onvoldoende om de opbrengstderving geheel te compenseren.

De witloftrek in 2016 kent een vergelijkbare opbrengst als in het voorgaande seizoen tegen een lagere middenprijs.

Het seizoen van de wintergroenten spruiten en sluitkool komt op het moment van deze raming net op gang. Een gedegen inschatting van opbrengst en kwaliteit is daardoor nog niet mogelijk. Vooralsnog wordt een vergelijkbare productie per hectare gehanteerd als in 2015 tegen een gelijke middenprijs.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven