Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Glasgroententeelt

Glasgroenteteelt moet het van de zomer hebben
19-12-2016

Voorheen leken de Nederlandse glasgroentetelers vooral het geld te moeten verdienen in de wisselingsperiode van het Nederlandse aanbod naar het Spaanse of andersom. Dat is de periode in het voorjaar waar het Spaanse aanbod op zijn retour is en het Nederlandse in de startblokken staat. Of in het najaar wanneer de Spaanse productie nog niet geheel op gang is gekomen door bijvoorbeeld een (te) warm najaar. Dit jaar was het vooral de zomerperiode waar het verschil ten opzichte van vorig jaar voor de Nederlandse telers werd gemaakt. Daarnaast zorgde een pas op de plaats in areaal ook voor de nodige lucht. Toch was de goede zomerperiode niet voor alle teelten voldoende om een hogere opbrengst te noteren dan vorig jaar.

Tomaten
Het tweede deel van het Spaanse seizoen zorgde, door een milde winter, in de maanden januari, februari van 2016 voor behoorlijk veel productie in Spanje en daarmee meer export. Ook het areaal belichte tomaten in Nederland was verder gegroeid waardoor er dit voorjaar ook voldoende aanbod van eigen bodem voorhanden was. In maart was daar even een opleving toen er door slecht weer in Spanje enig lucht op de markt kwam. De maanden erna bleef Spanje nog relatief lang aan de markt waardoor afnemers in de retail maar geleidelijk overschakelden naar het Nederlandse product. Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen hing de boycot van Rusland nog altijd boven de Europese markt. Vooral Poolse tomatentelers hadden last van deze boycot. Hun tomaten gingen voorheen naar Rusland maar nu werd er naar andere afnemers gezocht, onder ander binnen de EU. Daar kwam dit jaar ook de boycot van Rusland voor de Turkse groente- en fruitsector bij. Ook vanuit dit land kwamen tomaten de Europese markt op. Daarnaast blijven de Marokkaanse tomaten de EU binnenkomen. Hoewel het veelal een ander kwaliteitssegment betreft, was er voldoende keuze voor het beperkte aantal afnemers. Er waren al met al dit voorjaar te veel aanbieders op een te krappe markt voor goede prijzen. Temeer ook omdat het voorjaar maar niet op gang wilde komen. Dit matige weer stimuleerde de consumptie ook niet. Dit veranderde in hartje zomer. In juli en augustus was de gebruikelijke prijsdip veel minder diep dan gebruikelijk waardoor een behoorlijk stuk van de opbrengstachterstand werd ingehaald. Een deel van deze opleving werd veroorzaakt door productie-uitval na een stevige hagelbui op 23 juni waardoor verschillende bedrijven uit productie raakten. Even leek het erop dat het najaar net zo goed qua prijsvormig zou worden als vorig jaar. Ook dit jaar steeg de gemiddelde prijs. Deze toename was te verklaren door het opnieuw moeizaam op gang komen van het Spaanse seizoen door aanhoudende warmte. Maar ook speelt mee dat de Nederlandse belichte tomatentelers in deze periode hun teeltwisseling doorvoeren. De prijsstijging was echter lang niet zo groot als vorig jaar. Het Nederlandse najaar was daarvoor juist te zonnig. Hierdoor bleven de producties van de onbelichte tomaten in eigen land nog prima op peil. Al met al wordt voor deze raming een opbrengstvermindering van een kleine 10% rekening gehouden. 

Paprika
De uitgangspositie van het Nederlandse paprikajaar was aan het begin van 2016 vrij goed. Dit kwam enerzijds doordat het Spaanse paprika-areaal in 2015/2016 niet gestegen was. Anderzijds was bij een andere belangrijke concurrent - IsraĆ«l - het areaal sterk gekrompen en waren de exportpijlen niet op Europa gericht. De eerste Nederlandse paprika's kregen in maart dan ook goede prijzen, mede vanwege kwaliteitsproblemen van de Spaanse aanvoer. In april en mei kwam de prijzen onder die van vorig jaar te liggen, groene paprika's uitgezonderd. Het groene paprika-areaal is in Nederland wat gekrompen, wat dit prijspeil kan verklaren. Het prijspeil kwam, bij alle kleuren, in juni weer boven het niveau van vorig jaar uit. De prijsvormingsverbetering werd in gang gezet door een lagere aanvoer van producten door de matige instraling. Ook de hagelschade deed een duit in het zakje. Gedurende de rest van het seizoen schommelde de prijsvorming rond die van vorig jaar. Uiteindelijk behaalden vooral de gele en de oranje paprika niet het niveau van vorig jaar en ook de rode paprika zat er net iets onder. Uitzondering was de groene paprika die een betere gemiddelde prijs liet noteren. Het komende jaar zal spannend worden aangezien er zowel in Spanje als in Nederland een uitbreiding van het areaal staat gepland. De vraag is dan of het relatief hoge prijspeil weer gehaald zal worden.

Komkommer
Aanvankelijk leek de evenaring van het topjaar 2015 ver weg te zijn voor de Nederlandse komkommertelers. Want de start van het seizoen bracht niet de gewenste prijzen. De matige vraag, wellicht door het matige voorjaar, zorgde ervoor dat pas in mei de prijsvorming voor het eerst boven die van vorig jaar uitkwam. Het prijspeil was vorig jaar natuurlijk ook uitzonderlijk goed geweest, dus op zich was dit niet verwonderlijk. Toen de hogedraadteelt eind juni ging wisselen en een hagelbui rond de 40 ha komkommer had vernietigd, bleef de productie de rest van het jaar laag waardoor de prijzen langere tijd goed bleven. Door kwaliteitsproblemen vanuit Spanje bleven veel afnemers lang vasthouden aan het Nederlandse product. Telers die niet getroffen zijn door hagelschade, hebben net als vorig jaar een zeer goed jaar gerealiseerd.  

Overige glasgroenten
Auberginetelers hebben het hele seizoen last gehad van te veel productie op een te kleine afzetmarkt. Spanje kende een enorme areaaluitbreiding, wat de Nederlandse aanvoer in de beginmaanden van het jaar in de weg zat. De afzet richting Rusland, een belangrijke markt, is nog altijd niet mogelijk. Tel daar het kwakkelende zomerweer bij op en daarmee is het seizoen, ondanks een wat betere prijsvorming in het mooie najaar, zo'n beetje wel verteld. Het vorig jaar sterk uitgebreide areaal aardbeien blijft het in de afzet goed doen en behaalt dan ook prima resultaten.  

 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven