Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Vleeskalverhouderij

Hogere contractvergoeding kalverbedrijven maar lagere betaalrechten
19-12-2016

De totale opbrengsten op vleeskalverbedrijven met blankvlees op contract, nemen met 2% toe, terwijl de contractvergoeding 5% stijgt. De ontvangen betaalrechten zijn lager dan in 2015. De overstap in 2015 van bedrijfstoeslagen naar de uniforme hectaretoeslag in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverbedrijven. De bedrijven behalen naast toeslagen en contractvergoedingen ook andere opbrengsten en die vallen in 2016 volgens raming ook iets lager uit dan in 2015. De akkerbouwgewassen, met name de verkochte voedergewassen, brengen minder op.

Achtergrond contracten
Het grootste deel van de witvleeskalveren wordt in Nederland op contractbasis gehouden. De kalverenhouders ontvangen op basis van afgesloten contracten een vergoeding voor de geleverde arbeid, gebouwen en overige kosten. De contractgever levert de nuchtere kalveren en het voer aan de kalverhouders en bepaalt het tijdstip van afleveren van de slachtrijpe dieren. Ook de verdere verwerking en vermarkting is in handen van de contractgevers c.q. integraties. 

 

Slachtingen en export
In 2016 werden er tot en met september ongeveer 4% meer kalveren geslacht dan in 2015. Van de geslachte kalveren was ongeveer 89% jonger dan 9 maanden. Een groot deel van de kalfsvleesproductie wordt geëxporteerd. Het merendeel van de uitvoer gaat naar Italië, Duitsland en Frankrijk, waarvan Italië de belangrijkste afnemer is. In 2015 heeft Canada de grens opengesteld voor kalfsvlees uit 19 EU-landen waaronder Nederland. In het najaar van 2016 volgt de VS en daarna mogelijk ook China. Momenteel staan de prijzen van kalveren onder druk door een ruime productie.

Wit en rosé
De markt van rosévlees is duidelijk verschillend van die van witvlees. De prijzen van witvlees dalen de laatste jaren sneller dan die van rosé. Op jaarbasis zijn in 2016 de prijzen van rosévlees af boerderij 3% lager dan in 2015 en die van de witvleeskalveren ongeveer 6%. De nuchtere kalveren voor de witvleeskalverenhouders werden in 2016 iets goedkoper, net als die voor de rosé.

Opbrengsten
Ondanks de 5% hogere contractprijzen voor de witvleeskalveren nemen de totale opbrengsten maar met 2% toe. De ontvangsten uit betaalrechten nemen met 20% af, terwijl ook de opbrengsten uit akkerbouwgewassen, met name verkochte voedergewassen, iets afnemen. Voor de vrije mesters is de situatie in 2016 minder gunstig. De voerkosten gaan weliswaar naar beneden maar de opbrengstprijzen ook. De aankoop van kalveren (opgenomen in de omzet en aanwas) is wel goedkoper geworden, maar per saldo zal het bedrijfsresultaat verslechteren. De afbouw van de betaalrechten is nog onvoldoende doorgewerkt in aanpassing van de prijzen.

Ontwikkeling van prijzen in de vleeskalverhouderij (excl. BTW)
2013201420152016 (r)Mutatie(%)
 Nuchtere kalveren a)675062,559-5,6
 Stierkalveren voor rosé (roodbont)11095102,598-4,4
 Vleeskalveren wit b)4,84,754,654,35-6,5
 Vleeskalveren rosé > 8 mnd. c)3,23,23,153,05-3,2
 Prijs rosébrok (euro/100 kg)30,827,526,725,65-3,9
 Prijs snijmais (euro/1.000 kg)646158,556,8-2,9
a) Stierkalveren per stuk, zwartbont 1e kwaliteit 47 kg, van Nederlandse afkomst met ingang van 2012 inclusief roodbont; b) Euro per kg geslacht gewicht, 2e kwaliteit; c) Euro per kg geslacht gewicht.
Bron: Bedrijveninformatienet.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven