Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Snijbloementeelt

Omzet snijbloemenbedrijven substantieel toegenomen
19-12-2016

De omzet van het gemiddelde snijbloemenbedrijf is in 2016 gestegen met 10% naar ruim 1,6 miljoen euro. Minder aanbod vooral vanuit Afrika, kleinere productie vanuit Nederland en toegenomen bestedingsruimte bij consumenten hebben de prijsvorming positief beinvloed.De markt voor snijbloemen in 2016 kenmerkte zich voor bepaalde producten door minder aanbod vooral vanuit Afrika. Dit lijkt de voornaamste reden dat de prijsvorming over het algemeen als goed wordt bestempeld. De weersomstandigheden in Kenia en Ethiopië in het eerste halfjaar zorgden voor minder aanbod. Daarbij is het Nederlandse areaal de laatste vijf jaar sterk afgenomen en navenant ook de totale productie. Voeg daarbij de positieve ontwikkeling van de bestedingsruimte van consumenten en de relatief gunstige weeromstandigheden voor de verkoop. Dit heeft de prijsvorming positief beïnvloed. De gevolgen van de Brexit die vanaf juli merkbaar was en de lage roebelkoers zijn in ruime mate gecompenseerd. De gemiddelde prijs van alle Nederlandse snijbloemen is 2,2% hoger geweest tot en met oktober 2016 dan in dezelfde periode van 2015. De verwachting is dat hier weinig meer aan zal veranderen in de laatste maanden van het jaar. De grote producten chrysant en roos hebben ten opzichte van 2015 een prijsstijging van respectievelijk 3,1% en 5,6% gerealiseerd. Niet alle producten kenden een goede prijsvorming in 2016. Zo was de prijs van tulpen ten opzichte van 2015 10% lager.

Marktgericht ondernemen in stroomversnelling
Wat betreft de afzet is er de laatste jaren veel veranderd op snijbloemenbedrijven. Er vindt veel meer dan voorheen directe communicatie plaats tussen de handel en telers: men vindt elkaar makkelijker. Snijbloemenbedrijven leggen veel meer energie dan voorheen in het vermarkten van hun producten, wat begint met het onder de aandacht brengen van hun producten. Dit gebeurt op verschillende manieren; nieuwe kanalen die digitaal zakendoen mogelijk maken spelen hierbij een belangrijke rol. Daarbij stelt de retail steeds strengere eisen aan de productiewijze van producten, ingegeven door de invloed van milieu-organisaties.

Energie levering
Door de lage elektriciteitsprijs is het terugleveren van elektriciteit aan het net minder interessant geweest en heeft een lagere bijdrage aan de omzet te zien gegeven, zowel in volume als in prijs. De opbrengsten uit elektriciteitteruglevering daalde met 32% ten opzichte van 2015.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven