Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Bloembollenteelt

Prima afzet tulpen dankzij de broeierij
19-12-2016

De financiële opbrengsten per bedrijf dalen naar verwachting licht tot een niveau van 1,3 miljoen euro in 2016. De verdere schaalvergroting wordt geheel tenietgedaan door een lager productieniveau. Hierdoor blijft het totale aanbod op de markt en daardoor ook het prijspeil min of meer gelijk. Dit heeft weer tot gevolg dat ook de financiële opbrengsten per bedrijf gemiddeld op vrijwel hetzelfde niveau blijven.


 

Bij de tulp is ondanks de uitbreiding van het areaal met 8% door de uitval als gevolg van Fusarium oxysporum (zuur) geen overaanbod. De grote vraag vanuit de binnenlandse broeierij voor het nieuwe broeiseizoen resulteert in goede prijzen. Daarentegen is bij de narcis de vraag vanuit de broeierij nog steeds beperkt door tegenvallende prijzen voor miniatuurnarcissen. Bij hyacint en krokus zijn de prijzen in vergelijking met vorig seizoen redelijk stabiel. Bij de zomerbloeiers lelie en gladiool lijken vraag en aanbod goed in evenwicht en liggen de prijzen op een vergelijkbaar niveau als in 2015. De uitbreiding van het areaal bij lelie met 4% is immers door de waterschade tenietgedaan.

Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met 1,1 miljoen euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers de laatste jaren ongeveer 50.000 euro opbrengsten uit overige agrarische producten en 150.000 euro uit werk voor derden.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven