Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitspositie - Varkenshouderij

Veel varkensbedrijven hebben een positieve kasstroom in 2016
19-12-2016


In 2016 heeft naar verwachting circa 80% van de varkensbedrijven een positieve nettokasstroom. Dit betekent dat de ontvangsten voldoende zijn om aan alle betalingsverplichtingen (inclusief aflossingen) te voldoen. Voor één op de vijf bedrijven is de kasstroom zo laag dat er betalingsproblemen kunnen ontstaan die deels zijn op te vangen met liquide middelen, door terugschroeven van de uitgaven en het uitstellen van een deel van de aflossingen. Het percentage bedrijven dat in 2016 grote aanpassingen nodig heeft om het bedrijf te kunnen laten voortbestaan is veel lager dan in 2015, vooral dankzij de gunstige resultaten in het lopende verslagjaar.


De ontwikkeling van de kasstroom geeft inzicht in de liquiditeitspositie van het bedrijf. De kasstroom wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met de uitgaven. Een negatieve kasstroom betekent dat meer geld is uitgegeven dan is binnengekomen. Circa 80% van de varkensbedrijven zal in 2016 aan alle verplichtingen kunnen voldoen omdat de netto-kasstroom positief is. Bij de overige bedrijven zal een tekort ontstaan, dat op één of andere manier opgevangen moet worden. Voor een deel (10% van het totaal) van die bedrijven zal dat redelijk eenvoudig kunnen door het inzetten van eigen liquide middelen (zoals spaargeld) en besparing op de privé-uitgaven. Eveneens 10% van varkensbedrijven heeft te weinig kasstroom dat is op te vangen door ook de aflossingen uit te stellen. In de laatste groep zijn de vleesvarkensbedrijven iets sterker vertegenwoordigd. In tegenstelling tot voorgaand jaar zijn er in 2016 weinig bedrijven die grote aanpassingen moeten doen om het bedrijf te laten voortbestaan. De laatste twee jaren werd wel flink ingeteerd op het eigen vermogen. Vooral zeugenhouders hebben de hogere kasstromen hard nodig om de opgelopen betalingsachterstanden over de afgelopen twee jaar in te lopen.De ontwikkeling van de kasstroom geeft inzicht in de liquiditeitspositie van het bedrijf. De kasstroom wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met de uitgaven. Een negatieve kasstroom betekent dat meer geld is uitgegeven dan is binnengekomen. Circa 80% van de varkensbedrijven zal volgens deze raming in 2016 aan alle verplichtingen kunnen voldoen omdat de nettokasstroom positief is. Bij de overige bedrijven zal een tekort ontstaan, dat op één of andere manier opgevangen moet worden. Voor een deel (10% van het totaal) van die bedrijven zal dat redelijk eenvoudig kunnen door het inzetten van eigen liquide middelen (zoals spaargeld) en besparing op de uitgaven. Eveneens 10% van varkensbedrijven heeft grotere liquiditeitsproblemen waarbij het nodig is in gesprek te gaan met de bank om de aflossingen deels uit te stellen. In de laatste groep zijn de vleesvarkensbedrijven iets sterker vertegenwoordigd.

In tegenstelling tot voorgaand jaar zijn er in 2016 weinig bedrijven die grote aanpassingen moeten doen om het bedrijf te laten voortbestaan. De laatste jaren werd wel flink ingeteerd op het eigen vermogen. Vooral zeugenhouders hebben de hogere kasstromen hard nodig om de opgelopen betalingsachterstanden over de afgelopen twee jaar in te lopen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven