Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitspositie - Melkveehouderij

Minder melkveebedrijven met positieve nettokasstroom
19-12-2016

Door de lagere melkprijs zijn er in 2016 meer bedrijven met een negatieve nettokasstroom dan in 2015. Bij ruim een kwart van de melkveebedrijven is de nettokasstroom positief. Op 72% van de bedrijven zijn in 2016 aanvullende maatregelen noodzakelijk om betalingsproblemen op te lossen. Bij de meeste bedrijven met een negatieve nettokasstroom is dit op te vangen met liquiditeiten (spaarrekeningen) en besparingen op uitgaven, zoals bijvoorbeeld iets minder onderhoud of privé-uitgaven.


Door de lagere melkprijs resulterend in een lager bedrijfsresultaat is de financiële positie van veel melkveebedrijven in 2016 verslechterd. Voor 2016 wordt voorzien dat zonder aanpassingen aan het uitgavenpatroon bij 28% van de bedrijven de ontvangsten voldoende zullen zijn om alle aflossingsverplichtingen na te komen: de nettokasstroom is positief. De aflossingsverplichtingen zijn voor melkveebedrijven normatief gesteld op 6,5% van de waarde van de langlopende leningen. Bij de overige 72% van de bedrijven zal een tekort zijn ontstaan, dat op één of andere manier opgevangen moet worden. Bij het overgrote deel (51% van het toaal) van die bedrijven zal dat redelijk eenvoudig kunnen door te besparen op de uitgaven, hetzij voor privé hetzij voor het bedrijf, of het inzetten van eigen liquide middelen (zoals spaargeld). Voor 18% van de bedrijven zal dat niet toereikend zijn en moet maximaal de helft van de aflossingen worden uitgesteld of meer dan de helft van de liquide middelen worden aangesproken. Op de resterende 3% van de melkveebedrijven moeten meer aflossingen worden uitgesteld en/of krediet worden aangetrokken. Elk jaar zijn er wel bedrijven die min of meer noodgedwongen onderdelen van het bedrijf (grond) moeten verkopen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven