Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitspositie - Glastuinbouw

Aantal glastuinbouwbedrijven met betalingsproblemen sterk afgenomen
19-12-2016

In de glastuinbouw heeft 85% van de bedrijven voldoende ontvangsten uit productverkoop om alle rekeningen te kunnen betalen. Nog eens 10% van de bedrijven heeft welliswaar een negatieve kasstroom maar die is op te vangen door te besparen op uitgaven zoals iets minder onderhoud te plegen of privé-uitgaven te verminderen dan wel het aanspreken van beschikbare liquiditeiten. Ten opzichte van 2015 is dit een behoorlijke verbetering. In 2015 was bij ongeveer 16% van de bedrijven minstens uitstel van meer dan de helft van de aflossingen nodig. In 2016 geldt dit voor 4% van de bedrijven. Door het tweede jaar op rij met hoge inkomens zullen er in 2016 relatief weinig bedrijven zijn geweest met grote betalingsproblemen.

>
De resultaten van de glastuinbouwbedrijven fluctueren de laatste jaren sterk, vooral bij de glasgroentenbedrijven. Voldoende kasstroom is een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit op de korte termijn.

Van de glasgroentebedrijven heeft 85% eind 2016 geen problemen met de kasstroom. Het percentage bedrijven dat grote aanpassingen nodig heeft voor bedrijfscontinuïteit is slechts 2%. Beide andere groepen in de figuur zijn nagenoeg even groot. Bij deze bedrijven moet ofwel liquiditeiten vrij worden gemaakt dan wel worden bespaard op geplande uitgaven of bedrijven zullen aflossingen gedeeltelijk moeten uitstellen.

Ook het overgrote deel van de snijbloemenbedrijven heeft geen betalingsproblemen. Voor 15% van de bedrijven zijn kleine aanpassingen nodig om aan voldoende kasstroom te komen. Lagere privé-uitgaven of minder onderhoud kunnen hier voorbeelden van zijn. Bij 3% van de bedrijven is de negatieve kasstroom op te vangen door maximaal 50% van de aflossingen uit te stellen.
Bij pot- en perkplanten bedrijven hebben zelfs 89% van de bedrijven een positieve kasstroom. Bij nog eens 7% zijn kleine aanpassingen voldoende. Slechts bij 1% van de pot- en perkplantenbedrijven zijn grote aanpassingen nodig zoals bijvoorbeeld herfinanciering of verkoop van onderdelen of bedrijfsbeëindiging.

Minder faillissementen
De betere liquiditeitspositie van de bedrijven is ook terug te vinden in de daling van het aantal faillissementen. Tot en met oktober 2016 is dit verminderd voor de categorie 'teelt van eenjarige gewassen' waar glasgroentebedrijven onder vallen. Er werden 12 faillissementen uitgesproken ten opzichte van 16 in 2015 in dezelfde periode. In 2013 ging het nog om 68 faillissementen. Bij ‘sierplanten’ is er ook een sterke daling. In heel 2015 werden er 20 faillissementen genoteerd tegenover 5 in de eerste 10 maanden van 2016. Ook hier was het aantal in eerdere jaren veel hoger. Zo gingen er in 2012 nog ruim 30 sierteeltbedrijven failliet, zo blijkt uit cijfers van het CBS. 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven