Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Zetmeelbedrijven

Betaalde kosten zetmeelbedrijven blijven gelijk
19-12-2016

De totale betaalde kosten en afschrijvingen op zetmeelbedrijven bedroegen in 2015 ongeveer 240.000 euro. Verwacht wordt dat deze kosten in 2016 op ongeveer hetzelfde niveau zullen liggen. De kosten voor gewasbescherming stijgen naar verwachting licht, de kosten voor kunstmest nemen af evenals de betaalde rente.

De voornaamste betaalde-kostenposten op zetmeelbedrijven zijn grond, gebouwen en machines en werktuigen. Hieronder vallen kosten als brandstoffen, afschrijving en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de totale kosten per bedrijf toe. Dit heeft deels te maken met de toegenomen bedrijfsomvang en deels met hogere prijzen voor bedrijfsmiddelen, grond, gebouwen en werktuigen. Naast de betaalde kosten zijn er ook nog de berekende kosten die niet betaald worden: de vergoeding voor de arbeid van de ondernemer en zijn gezin en voor hun kapitaalinzet.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven