Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vleeskalverhouderij

Hogere kosten vleeskalverhouderijbedrijven
19-12-2016

De totale kosten op vleeskalverbedrijven met witvleesproductie op contractbasis nemen in 2016 gemiddeld met 4.000 euro per bedrijf toe. Die stijging wordt veroorzaakt door de kosten van gebouwen en werktuigen door schaalvergroting. Energie en financieringslasten werden goedkoper.

Op de vleeskalverenbedrijven met witvlees op contract maken de toegerekende kosten slechts een klein deel uit van de totale kosten. De kosten voor voer, diergezondheid en aankoop van kalveren komen voor rekening van de contractgever. De prijsontwikkelingen van die kosten worden door de contractgever verwerkt in de contractvergoeding en in sturing in leegstand per bedrijf.

Mest
Mestafzet is wel een belangrijke kostenpost voor de kalverhouders. Op de Veluwe gaat de kalvermest naar de zuivering. Dit is een goedkopere manier van verwerken dan het afzetten van de mest op andere bedrijven als dit over een grotere afstand moet gebeuren. De kosten per eenheid van deze mestafzet blijven gelijk. Door een toename van het volume nemen op bedrijfsniveau deze kosten nog wel met 600 euro toe.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven