Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Varkenshouderij

Hogere kosten varkensbedrijven
19-12-2016


De totale betaalde kosten zijn in 2016 met 26.000 euro gestegen naar 806.000 euro per bedrijf. De stijging is vooral veroorzaakt door de grotere bedrijfsomvang, hogere kosten voor huisvesting en mestafvoer.
Voor 2016 worden de totale betaalde kosten 26.000 euro hoger geraamd op 806.000 euro per bedrijf. Circa 60% van de totale kosten zijn voerkosten. Bovendien fluctueren voerprijzen, zodat voerkosten in grote mate de ontwikkeling van de totale kosten bepalen. In 2016 stijgen de voerkosten per bedrijf iets door een combinatie van 5% goedkoper voer en meer varkens per bedrijf. De huisvestingskosten nemen verder toe. De betaalde arbeidskosten stijgen 3.000 euro naar gemiddeld 27.000 euro per bedrijf. Elektriciteit is 15% goedkoper. De prijs van mestafzet is in 2016 opnieuw flink gestegen (+15%). Vanaf het voorjaar worden erg hoge prijzen betaald tot wel 25 euro per ton afgevoerde mest. Naast varkensmest is er toenemend aanbod van rundveemest en zijn er onvoldoende installaties in gebruik om de mest te verwerken. Het grote aanbod van mest zorgt voor de hoogste afzettarieven sinds 2000. Daardoor stijgen de totale mestkosten met 15% tot 52.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf.

Daarbij zijn ook grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven lopen op tot gemiddeld 75.000 euro per bedrijf. Kort daarna volgen de zeugenbedrijven die gemiddeld 60.000 euro per bedrijf moeten betalen voor de afzet van mest. Dat bedrag is veel hoger dan het langjarig gemiddelde inkomen. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want de gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven