Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Snijbloementeelt

Kosten van energie gedaald op snijbloemenbedrijven
19-12-2016

De totale kosten zijn met ruim 3% gestegen en zijn geraamd op gemiddeld  1,35 miljoen euro per bedrijf. Kosten van arbeid en plantmateriaal zijn gestegen, terwijl de kosten voor energie zijn gedaald.


Kosten van arbeid
De kosten van betaalde arbeid bedragen 18,5% van de totale kosten. De stijging van lonen wordt door het lage investeringsniveau niet gecompenseerd door een verbetering van de arbeidsefficiency, in de vorm van bijvoorbeeld robotisering. De stijging van de kosten van arbeid is geraamd op een kleine 7%. Naast autonome groei van het bedrijf, loonsverhoging en productieverhoging lijkt het erop dat bij de verwerking van bloemen op de bedrijven alle mogelijkheden van arbeidsbesparing en efficiencyverbetering worden benut.  

Kosten van energie
De kosten van energie bedragen ook 18,5% van de totale kosten. De kosten van energie vallen in 2016 11% lager uit dan in voorgaande jaren. Dit komt door een lager energieverbruik in verband met gunstige weersomstandigheden in vooral januari en februari en vooral door een daling van de energieprijzen. Wat ook meegespeeld heeft, is de omschakeling van een aantal bedrijven naar energie extensievere teelten of teeltwijze.

Kosten van plantmateriaal
De kosten van plantmateriaal, opgenomen in de toegerekende kosten, bedragen 21% van de totale kosten en zijn in 2016 gestegen met 13%. De stijging van de kosten voor plantmateriaal ontstaat voor de helft door autonome groei van het gemiddelde bedrijf. De andere helft door hogere kosten van het produceren van plantmateriaal, die door veredelings- en vermeerderingsbedrijven doorberekend worden.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven