Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vollegrondsgroenteteelt

Uitgangsmateriaal en arbeid grootste kostenposten in vollegrondsgroenteteelt
19-12-2016

De totale kosten per bedrijf nemen vanaf 2006 jaarlijks toe. Dit geldt ook voor alle afzonderlijke kostenposten met uitzondering van de financieringskosten. De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2016 geraamd op ongeveer 460.000 euro.In 2016 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 35% in de totale kosten. Dit zijn kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming en vrachtkosten. Van deze toegerekende kosten bestaat de helft uit kosten voor uitgangsmateriaal. Materiƫle activa beslaan 25% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 30% in de totale kosten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven