Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Melkveehouderij

Hogere kosten op melkveebedrijven
19-12-2016

Door de schaalvergroting zijn de kosten op melkveebedrijven per saldo met 3% gestegen. Het wegvallen van het laatste deel van de melkquotumkosten (afschrijving en lease) en de lagere prijs van voer en kunstmest zorgden ervoor dat de kostenstijging werd afgezwakt.

Ondanks een daling van de krachtvoerprijs nemen de voerkosten iets toe door de groei van de gemiddelde bedrijfsomvang. De krachtvoergift per koe blijft naar verwachting gelijk. Een daling treedt op bij de kosten van het melkquotum. Door de afschaffing hiervan per 1 april 2015 komen de nog resterende afschrijvings- en leasekosten van 7.000 euro in 2015, in 2016 te vervallen. Dit compenseert de stijging van de toegerekende en de vaste kosten. Per saldo nemen de betaalde kosten inclusief afschrijving met 9.500 euro toe. Deze liggen op een niveau van 335.000 euro (+3%).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven