Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Leghennenhouderij

Kosten licht gestegen door meer leghennen per bedrijf
19-12-2016

De totale betaalde kosten stijgen in 2016 met 8.000 euro per bedrijf. De kostenstijging is vooral veroorzaakt door het grotere aantal leghennen per bedrijf want het gemiddelde prijspeil van productiemiddelen is gedaald, vooral dankzij 3% lagere voerprijzen. Huisvesting is wel duurder geworden.
De voerkosten maken circa tweederde deel uit van de totale kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale kosten. In 2016 zijn de voerkosten 3.000 euro per bedrijf gestegen. Dat is het gevolg van 4% meer leghennen per bedrijf en de 3% lagere voerprijs. Ook de kosten voor elektriciteit en vreemd vermogen zijn gedaald. De overige kosten nemen per saldo wel iets toe, vooral van huisvesting. De kosten van mestafzet worden op hetzelfde niveau geraamd als in 2015. Daardoor komen de betaalde mestkosten uit op gemiddeld 11.000 euro per leghennenbedrijf.

De meeste droge pluimveemest wordt geƫxporteerd naar Duitsland en Frankrijk. Daarnaast wordt circa eenderde deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale voor de productie van elektriciteit. Doordat BMC Moerdijk rekening houdt met de kwaliteit van de mest kunnen de pluimveehouders kortingen krijgen op de contractprijzen voor de geleverde pluimveemest. Mest met hogere drogestofgehalten gaat vooral naar andere afnemers die daarvan mestkorrels maken voor wereldwijde afzet. De afzetprijs van pluimveemest heeft daardoor weinig last van het grote aanbod van varkensmest en rundveemest op de markt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven