Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Glastuinbouw

Kosten glastuinbouwbedrijf stijgen met bijna 3%
19-12-2016

De kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf stijgen met 2,7% in 2016. De stijging van de kosten worden vooral veroorzaakt door de groei van de bedrijfsgrootte. Een gemiddeld bedrijf werd ongeveer 6% groter tussen 2015 en 2016. De meeste kosten stegen maar de energiekosten en financieringslasten namen juist af.


De toegerekende kosten, waar onder andere de kosten voor het uitgangsmateriaal onder vallen, nemen toe. Steeds meer bedrijven zoeken het in een kwalitatief beter product of producten met een hogere productie of producten waar men zich in de markt mee kan onderscheiden. Dit brengt meer kosten met zich mee. De kostenstijging wordt in 2016 1% hoger geraamd dan de bedrijfsgrootte groei. Biologische gewasbeschermingsmiddelen worden meer en meer ingezet ten opzichte van de gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor stijgen de kosten van gewasbescherming. De kosten voor meststoffen vallen dit jaar naar verwachting een stuk lager uit dan in 2015.

De kosten van materiĆ«le activa nemen toe. De kostengroei is 3% hoger dan de bedrijfsgroei tussen 2015 en 2016. In de raming is rekening gehouden met een stijging van de afschrijvingen vanwege toenemende onderhoudskosten en toenemende investeringen als gevolg van de gunstige bedrijfsresultaten in het lopende jaar en in 2015. Ook de arbeidskosten nemen toe. Maar dit heeft vooral betrekking op de toegenomen loonkosten. Het arbeidsvolume blijft nagenoeg onveranderd. De energiekosten zijn sterk afgenomen. De inkoopsprijs voor gas en elektriciteit nam af. Ook het inkoopvolume van gas nam af. Het was namelijk warmer dan in 2015. De eigen productie van elektriciteit is gedaald, en er is meer elektriciteit ingekocht volgens deze raming. Ook de financieringslasten nemen naar verwachting licht af. Per saldo stijgen de kosten op een gemiddeld glastuinbouwbedrijf met 2,7%. De kosten stijgen hiermee minder hard dan de bedrijfsomvang.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven