Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Glasgroententeelt

Kosten per glasgroentebedrijf nemen met ruim 1% af
19-12-2016

Voor 2016 dalen de kosten voor een gemiddeld glasgroentebedrijf met ruim 1% af. Deze daling komt voornamelijk door de lagere energiekosten. De meeste overige kostenposten laten een stijging zien.


De belangrijkste vier kostenposten op een glasgroentebedrijf zijn de arbeids- en toegerekende kosten, de kosten voor materiële activa en de energiekosten. De eerste drie posten zijn samen goed voor zo’n twee derde van het totaal en nemen allen toe in 2016.
De arbeidskosten zijn met 6% gestegen, waarvan 4 procentpunten of twee derde veroorzaakt wordt door de toename van de bedrijfsgrootte en een derde door vooral de stijging van het uurloon. De hoeveelheid arbeid blijft nagenoeg onveranderd.
De toegerekende kosten stijgen een kleine 4%. De kosten van het uitgangsmateriaal namen toe, terwijl de meststoffen goedkoper werden. Per saldo gingen de kosten gelijk op met de verandering van de bedrijfsomvang. 

De kosten voor de materiële activa stijgen naar verwachting het meest, namelijk 8%. Door de gunstige opbrengstprijzen in 2015 en 2016, voeren bedrijven uitgesteld onderhoud aan machines en apparaten uit. Ook nemen de (vervangings)investeringen toe. Hierdoor nemen de geraamde kosten voor afschrijvingen voor machines en installaties toe.

De energiekosten, maken in 2016 ruim 22% van de totale kosten uit. Dat aandeel is sinds 2013 met 11 procentpunten afgenomen. Het afgelopen jaar daalde dit aandeel met 4 procentpunten. Ten opzichte van 2015 nam de inkoop van aardgas af door het zachte weer. Ook daalde de inkoopprijs sterk. Het gas wordt gebruikt voor het rechtsreeks verwarmen van de kas maar kan worden ingezet voor het maken van elektriciteit. Per saldo zijn de inkoopkosten voor energie hiermee fors lager dan vorig jaar. Per bedrijf wordt een daling van de kosten van 19% verwacht. Verder nemen naar verwachting ook de financieringslasten af. Telers hadden minder leningen bij de bank. Bovendien was de rente laag. Ook hier is een daling van ruim 2% geraamd. De totale betaalde kosten dalen al met al met 1,2%.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven